arbo


Esprimoj

Alta kiel cedro.
Altan arbon batas la fulmo.
Centjara, fulmobatita kverko.
Dehaki branĉon de arbo.
Dishaki kverkon, ŝtipon en splitojn.
Duobla linio da arboj.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.
Flosigi trunkojn al segejo.
Forta kiel kverko.
Haki brullignon sur bloko.
La arboj lin malhelpas vidi la arbaron.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Ligno estas bona brula materialo.
Ligno imuna kontraŭ la fajro.
Lozanĝe plantita arboparko.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Plaki mahagonon sur popla tabulo.
Pli bone fleksiĝi ol rompiĝi.
Unu hako arbon ne faligas.
Vojo borderita de arboj.

Kelkaj kunmetaĵoj

Judea arbo, abrikotarbo, akaĵuarbo, alizarbo, anzuarbo, arba, arbarigi, arbaristo, arbarizi, arbaro, arbaĵo, arbedo, arbego, arbejo, arbetaĵaro, arbetaĵo, arbeto, arbidejo, arbisto, arbo, arbobrasiko, arbofilikoj, arbogrimpulo, arbohakisto, arbokolombo, arbokultivo, arbologio, avokadarbo, balzamarbo, bigarelarbo, bodiarbo, buterarbo, cidoniarbo, citronarbo, daktilarbo, drakarbo, ebonarbo, figarbo, flamarbo, foliarbo, fragarbo, fruktarbo, galeriarbaro, glanarbo, gomenolarbo, granatarbo, grapfruktarbo, graviolarbo, gujavarbo, gumigutarbo, jakvarbo, juglandarbo, kafarbo, kakaoarbo, kalabasarbo, kamforarbo, kapokarbo, kariofilarbo, karobarbo, kaŝtanarbo, klementinarbo, kokosarbo, kopalarbo, kristarbo, liĉiarbo, mandarinarbo, mastikarbo, matearbo, melonarbo, merizarbo, mespilarbo, migdalarbo, morusarbo, muskatarbo, olibanarbo, olivarbo, oranĝarbo, pampelmusarbo, panarbo, papiliarbo, pekanarbo, persikarbo, pinglarbo, pirarbo, pistakarbo, pluvarbaro, pomarbo, prunarbo, rearbarigi, riverarbaro, rokuarbo, saguarbo, saparbo, senarba, senarbigi, sukerpomarbo, tearbo, terebintarbo, tuliparbo ( magnoliacoj), umearbo, upasarbo, vaksarbo, vomarbo, ĉefarbisto, ĉerizarbo, ĉevalkaŝtanarbo

El malnova greka: δενδρον (arbo)

Kamĉatka rododendro, Karolina rododendro, cilia rododendro, dendrito, dendrokronologio, dendrokronologo, dendrolago, dendrologio, epidendro, filodendro, foradendro, hirta rododendro, klerodendro, lepidodendro, liriodendro, rododendro, rustkolora rododendro, sekvojadendro, Ĉinia liriodendro

Partoj de arbo

alburno
arbokrono
arbopinto
basto
bloko el ligno
branĉeto
branĉo
durameno ( kernligno)
finburĝono
flankradiko
flankŝoŝo
foliakselo kun akselburĝono
folio
fruktoj kaj legomoj
glano
greno
kambiumo
kanopeo
konuso
korko
krono
ligno
medolo
medolradikoj
planto
radikharo
radiko
rezino
suko
tigo
trunko
ulmo (ulmacoj)
ĉefradiko ( pivotradiko)
ŝelo
ŝoso

foliarboj

kupuliferoj = fago : fago, kverko, notofago
betulacoj: betulo, alno, karpeno
salikacoj: poplo, kapra saliko
oleacoj: frakseno, fositio, flava jasmeno, ligustro, siringo
aceracoj: acero, platanacero, Japania acero, sukeracero, negundo, platano
leguminozoj = fabacoj: genisto, laburno ( orpluvo), robinio (= ŝajakacio; alo, kareno, standardo, nodeto)

koniferoj (pinacoj)

pinacoj: abio, cedro, cugo, lariko, piceo,, pino, pinio
kupresacoj = cipresaco: kupreso (= cipreso), junipero, tetraklino, tujo
taksusacoj: taksuso
taksodiacoj: sekvojo


Ornamaj arbedoj kaj arboj

saksifragacoj: saksifrgo, bonodora filadelfo, kritmo ( ŝtonborulo)
kaprifoliacoj: kaprifolio, lonicero, (nigra) sambuko, vilburno, vajgelio, ksilosteo, ebulo
rozacoj: eglanterio ( hunda rozo), kerfo, kratago, azarolo, spireo, prunelarbo, mespilo, kenomelo, cidonio
apocinacoj: oleandro, kataranto (= Madagaskara vinko), nerio, strofanto, vinko
magnoliacoj: magnolio
malusoideoj: pomarbo, pirarbo
bukso ( buksacoj)
agavacoj: agavo, jukao, aloo, stratioto, jujubarbo
kornusacoj: ruĝbranĉa kornuso
vaksarbo, mirikacoj: miriko
lamiacoj: hisvenopo, lavendo, nepeto, origano, rosmareno, salvio, satureo, timiano
akvifoliacoj: ilekso ( akvifolio)
vitacoj: ampelopso, partenociso

Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

dehaki kverkon
haki
kreski
raboti
segi
spiri
torni
turbi

abiaro
abio
akacio
akvo
arbusteto
arbusto
arbuto
bambuo
budleo ( papilia arbo)
burĝono
dehakitaj arboj
domo
eriko
evonimo
familio
filiko
forsto
hedero
heveo
jakvo
jarringoj (= sukringoj)
junko
kakto
kameno
kano
kardo
kaverna arbo
kaŭĉuko
kopso
kructavolita ligno
kurteno da arboj
laŭro
lentisko
likeno
liriodendro ( tuliparbo)
lonicero
maduko
makiso
materialo
mirto
muskoj
paduso
palmo
parko
ramno
rosmareno
saliko
sambuko
siringo
sorpujo
stipo
strobilo
subarbusto
tilio
timiano
tremolo
trunkarbusto
tufarbusto
ulekso
urtiko
vepro
vermotrua ligno
vezikarbusto
visko
vomnuksa strikno ( vomarbo)
ŝiprompaĵa ligno
ŝtipo (de ŝuisto, de amboso)

Bildvortaro


189-01 : kverko
189-02 : florbranĉeto
189-03 : fruktobranĉeto
189-04 : glano, frukto
189-05 : kupulo
189-06 : femala floro
189-07 : brakteo
189-08 : maskla infloresko
189-09 : betulo
189-10 : branĉeto kun amentoj, florbranĉeto
189-11 : fruktobranĉeto
189-12 : samaro
189-13 : femala floro
189-14 : maskla floro
189-15 : poplo
189-16 : florbranĉeto kun amentoj
189-17 : floro
189-18 : fruktobranĉeto
189-19 : frukto, duvalva kapsulo
189-20 : semo
189-21 : folio de tremolo
189-22 : fruktaro
189-23 : folio de blanka poplo
189-24 : kapra saliko
189-25 : branĉeto kun butonoj
189-26 : amento kaj unuopa maskla floro
189-27 : folibranĉeto
189-28 : frukto
189-29 : folibranĉeto de vimeno
189-30 : alno
189-31 : fruktobranĉeto
189-32 : florbranĉeto kun pasintjara amento
189-33 : fago
189-34 : florbranĉeto
189-35 : floro
189-36 : fruktobranĉeto
189-37 : fagofrukto; fagonukso
189-38 : frakseno
189-39 : florbranĉeto
189-40 : floro
189-41 : fruktobranĉeto kun samaroj
189-42 : sorbuso; sorparbo
189-43 : infloresko
189-44 : fruktaro; sorparo
189-45 : sorpo [laŭlonga sekco]
189-46 : tilio
189-47 : fruktobranĉeto kun brakteo
189-48 : infloresko
189-49 : ulmo
189-50 : fruktobranĉeto kun samaroj
189-51 : florbranĉeto
189-52 : floro
189-53 : acero
189-54 : florbranĉeto
189-55 : floro
189-56 : fruktobranĉeto
189-57 : acerfrukto, dusamaro
189-58 : kaŝtanarbo; kastaneo
189-59 : branĉeto kun junaj fruktoj
189-60 : kaŝtano; marono
189-61 : matura frukto
189-62 : floro [laŭlonga sekco]
189-63 : karpeno
189-64 : fruktobranĉeto
189-65 : semero
189-66 : florbranĉeto
189-67 : platano
189-68 : folio
189-69 : fruktaro kaj unu frukto
189-70 : robinio
189-71 : florbranĉeto
189-72 : parto de fruktaro
189-73 : petiolo kun stipuloj

Ornamaj arbedoj


191-01 : forsitio
191-02 : ovario kaj stamenoj
191-03 : folio
191-04 : flava jasmeno
191-05 : floro (laŭlonga sekco) kun stiluso, ovario kaj stamenoj
191-06 : ligustro
191-07 : floro
191-08 : fruktaro
191-09 : bonodora filadelfo
191-10 : viburno
191-11 : floro
191-12 : beraro
191-13 : oleandro
191-14 : floro [laŭlonga sekco]
191-15 : magnolio
191-16 : folio
191-17 : japana kenomelo
191-18 : cidonio
191-19 : bukso
191-20 : femala floro
191-21 : maskla floro
191-22 : frukto [laŭlonga sekco]
191-23 : amerika kaprifolio
191-24 : jukao [parto de la infloresko]
191-25 : folio
191-26 : eglanterio; hundorozo; rozberujo
191-27 : rozbero
191-28 : japana rozo
191-29 : frukto
191-30 : ruĝbranĉa kornuso
191-31 : floro
191-32 : kornusfrukto
191-33 : miriko
192-01 : tuliparbo; liliodendro
192-02 : karpeloj; fruktofolioj
192-03 : stameno
192-04 : frukto
192-05 : hisopo
192-06 : floro [defronte]
192-07 : floro
192-08 : kaliko kun frukto
192-09 : ilekso
192-10 : hermafrodita floro
192-11 : maskla floro
192-12 : frukto kun malkovritaj kernoj
192-13 : lonicero
192-14 : florburĝonoj
192-15 : floro [laŭlonga sekco]
192-16 : partenociso
192-17 : malfermiĝinta floro
192-18 : fruktaro
192-19 : frukto [laŭlonga sekco]
192-20 : genisto
192-21 : floro senigita de la korolo
192-22 : nematura guŝo
192-23 : spireo
192-24 : floro [laŭlonga sekco]
192-25 : frukto
192-26 : karpelo
192-27 : prunelujo; prunelarbusto
192-28 : folioj
192-29 : pruneloj
192-30 : kratago
192-31 : frukto
192-32 : laburno; orpluvo
192-33 : florgrapolo
192-34 : fruktoj, guŝoj
192-35 : nigra sambuko
192-36 : sambukfloroj, cumoj
192-37 : sambukberoj

Iel rilatitaj:

-ed -iz Afrikx Ardenx Filadelfx Judex Kamĉatkx Karolinx Madagaskarx abatisx abix abrikotx acerx agatidx agavx agrikulturx ailantx akacix akaĵux akselx akvifolix akvx alaternx albizix alburnx alex aleŭritx alizx alnx alox alx ambosx amelanĉx amiridx ampelopsx angosturx anonx anzux apocinx aralix araŭkarix arbarx arbustx arbutx arganix arktostafilx artokarpx averox avokadx azarolx azimenx aŝokx aŭkumex balatx balzamx bambux banjanx baobabx bastx baŭhinix bergamotx bertoletix betulx bigaradx bigarelx biksx blokx bodix boldx bombakx bonsajx borx boskx bosvelix branĉx brunfelsix brusonetix budlex buksx burserx burĝonx buterx cedratx cedrelx cedrx ceibx celtidx cembrx cercidifilx cercidx cezalpinix cidonix cikasx cilix cinamomx cinamx cipresx citronx citrusx cugx daktilx dalbergix delonikx dendritx dendrokronologx dendrolagx dendrologix domx drakx duramenx ebonx ebulx eglanterix epidendrx erikx evonimx fagacoj fagx familix figx filikx filodendrx flamx folix foradendrx forstx fositix fragx fraksenx fruktx galerix genistx glanx gomenolx granatx grapfruktx graviolx grenx grimpx gujavx gumigutx hakx harx hederx hevex hirtx hisvenopx hundx ileksx jakvx japanx jasmenx juglandx jujubx jukax juniperx junkx kafx kakax kaktx kalabasx kambiumx kamenx kamforx kanopex kanx kapokx kaprifolix kaprx kardx karenx kariofilx karobx karpenx katarantx kavernx kaŝtanx kaŭĉukx kenomelx kerfx kernx klementinx klerodendrx kokosx kolombx konusx kopalx kopsx korkx kornusx kradikx kratagx kreskx kristx kritmx kronx ksilostex kultivx kulturx kupresx kupuliferx kurtenx kverkx laburnx lamix larikx lavendx laŭrx legomx leguminozx lentiskx lepidodendrx lignx ligustrx likenx liriodendrx liĉix logx lonicerx madukx magnolix makisx malusx mandarinx mastikx materialx matex medolx melonx merizx mespilx migdalx mirikx mirtx morusx muskatx muskx negundx nepetx nerix nodx notofagx nuksx obrasikx oleandrx olex olibanx olivx oranĝx origanx padusx palmx pampelmusx panx papilix parkx partenocisx pekanx persikx picex pinglx pinix pintx pinx pirx pistakx pivotx plantx platanx pluvx pomx poplx prunelx prunx rabotx radikx ramnx rezinx ringx riverx robinix rododendrx rokux rompx rosmarenx rozx rustx sagux salikx salvix sambukx sapx saturex segx sekvojadendrx sekvojx sen siringx sorpx spirex spirx standardx stipx stratiotx striknx strobilx strofantx sub sukx taksodix taksusx tavolx terebintx tetraklinx tex tigx tilix timianx tornx tremolx trunkx tufx tujx tulipx turbx uleksx ulmx umex upasx urtikx vajgelix vaksx veprx vermx vezikx vilburnx vinkx viskx vitx vojx vomx yar yaĵ yeg yej yet yid yist ĉatx ĉefx ĉerimolix ĉerizx ĉinx ĝardenx ŝelx ŝosx ŝoŝx ŝtipx ŝux