planto

plant/o

 1. [BOTANIKO] (ss) Radikohava, plantebla vegetaĵo.
 1. Vegetaĵo.
 1. [BOTANIKO] Ano de la regno de plantoj.
 • plantoj
  [BOTANIKO] Regno (Plantae el eŭkariotoj) de vegetaĵoj, karakterizataj de celuloza ĉelmuro kaj posedo de klorofilo; la plantoj ampleksas la verdalgojn kaj la embriofitojn: ulvoj, muskoj, filikoj, herboj, arbustoj, arboj estas plantoj.
  bakterio, fungo, kromistoj, vegetaĵo.
 • medicina planto
  [FARMACIO] Kuracplanto.
 • *planti (tr)
  1. Meti vegetaĵon en teron, por ke ĝi plue kresku: ŝi plantis en la poto la branĉon de la jasmeno (Z); planti rozujon, vinberujon (X), vinberĝardenon (X); planti tuberojn de terpomo; (f) planti ideon en la kapon de infano.
   ĵosi, markoti, prikli, semi, stiki.
  1. Starigi vertikala kaj senmova: ŝi plantis la krucon inter la ŝtonoj (Z); li restis tie, plantita kiel paliso.
 • plantado
  Ago de tiu, kiu plantas: oni ne povas komenci ĝian plantadon antaŭ Marto.
 • plant (it)aĵo
  Juna planto, freŝe plantita, aŭ taŭga por esti plantita: vita plantaĵo; (f) Jehuda estas lia plej amata plantaĵo (X).
 • plantaro
  Aro da plantoj, plantitaj en sama kampo aŭ bedo.
  flaŭro, vegetaĵaro.
 • plantejo
  1. Loko, kie oni plantas kaj prizorgas plantojn.
  1. Areo kun kultivataj plantoj de unu aŭ nemultaj sp-oj, ofte de arboj: pomplantejo, kafplantejo, kotonplantejo.
 • plantido
  1. Juna planto, planteto.
  1. Elradikaj ŝosoj: harmonie el la malnova bazo plantidoj novaj ĉarme kreskis supren (Z).
 • plantilo
  [AGRIKULTURO] Ilo kurba kaj pinta, uzata por formi la truon, en kiu oni plantos.
 • plantisto
  Homo, kies metio estas plantado, precipe en la subtropikaj landoj: plantisto de kaŭĉukarboj, de sukerkanoj.
 • plantologo
  Botanikisto.
 • plantologio
  Botaniko.
 • enplanti
  1. Planti en ion profunde.
  1. (f) Profunde penetrigi en la menson: la sento pri honoro estas eduke enplantata ĉe la Japanoj; tiel la lernemo enplantigas ĉe tiuj infanoj.
  1. [MEDICINO] Enmeti objekton (ekz. protezon), grefton aŭ histon en la korpon.
 • malplanti
  Detiri el la grundo ion plantitan.
 • priplanti (Z)
  Provizi per plantoj: priplanti monteton per cedroj, aleojn per platanoj.
 • transplanti
  1. Planti ion en alian lokon: oni transplantas arbojn, por doni al ili pli da forto.
  1. Transporti en alian lokon kaj tie establi: transplanti kolonion, minoritaton.
  1. (f) Penetrigi ideon aŭ kutimon en alian menson aŭ medion: tiu superstiĉo transplantiĝis en la najbaran landon; tiuj radikoj transplantiĝis el la franca en la anglan vortaron.
 • angiplantoj = vaskulplantoj.
 • arkegoniplantoj
  [BOTANIKO] Embri (o)fitoj.
 • branĉoplanti
  Stiki.
 • ĉambroplanto
  Planto taŭga esti tenata en ĉambro.
 • embri (o)plantoj
  Embri(o)fitoj.
 • florplantoj, fruktoplantoj = angiospermoj.
 • grimpoplanto
  Vd grimpi.
 • ĝermoplanto
  [BOTANIKO] ĝermo 2.
 • kormoplantoj
  [BOTANIKO] Embri (o)fitoj.
 • kultivplanto
  Kultivata planto.
 • kuracplanto
  [FARMACIO] Farmacie kaj medicine uzebla planto. SIN. medicina planto.
 • nutroplanto
  Mastro 5.
 • ovariplantoj
  [BOTANIKO] Angiospeimoj.
 • rozetplanto
  Planto kun mallongega tigo, tiel ke la folioj eliras, diversflanken, el preskaŭ la sama loko; kun baza folirozeto.
 • salplanto
  [EKOLOGIO] Saleja planto (Vd eja).
 • sekplanto
  Sekeja planto (Vd eja).
 • semplantoj
  [BOTANIKO] Spermatofitoj.
 • talplantoj
  [BOTANIKO] Talofitoj.
 • telegrafplanto
  Oscila desmodio.
 • trakeoplantoj
  [BOTANIKO] Vaskulplantoj.
 • vaskulplantoj
  [BOTANIKO] Vaskulohavaj plantoj, t.e. semplantoj kaj pteridofitoj. SIN. trakeofitoj.
 • volvoplanto
  Vd volvi.

  planto


  Esprimoj

  Planti ideon en la kapon de infano.
  Ofte nur la infanoj atingas plenan ĝuon de la plantoj,kiujn iliaj patroj faris.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  angiplantoj , arkegoniplantoj , arorutplanto , branĉoplanti , embri(o)plantoj , enplanti , florplantoj , fruktoplantoj , grimpoplanto , indigoplanto , jutplanto , kormoplantoj , kultivplanto , plantpatologio , malplanti , medicina planto, nutroplanto , ovariplantoj, plant(it)aĵo , plantado , plantanatomio , plantaro , plantejo , plantfiziologio, plantgeografio, , plantido , plantilo , plantisto, plantklorofilo , plantlaŭso, , plantocimo,, plantologio, plantologo , plantosterolo , plantovo , , rozetplanto , salplanto, sekplanto, semplantoj, sojplantidoj, talplantoj, telegrafplanto, trakeoplantoj, transplanti, vaskulplantoj, volvoplanto, ĉambroplanto, ĝermoplanto

  Unuaj lernendaĵoj

  arbo , floro , folio , frukto, ĝardeno, herbo, legomo, planto, rozo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  grefti
  kreski
  markoti
  prikli
  rikolti
  semi
  stiki
  velki
  ĵosi

  akvoplantoj
  arbedoj
  arboj
  arbustoj
  embriofitoj
  filikoj
  floroj
  foliarboj
  herboj
  koniferoj
  kreskaĵoj
  kromistoj
  muskoj
  pterigofitoj
  spermatofitoj
  trakeofitoj
  ulvoj
  vegetaĵoj

  vegetalo
  vegetara
  venenaj plantoj
  abio
  akvoplantago
  algo
  amento
  bakterio
  bero
  botaniko
  bulbo
  burĝono
  celulozo
  dorno
  erikejo
  esenco
  flaŭro
  folio
  frukto
  fungo
  glano
  guŝo
  klorofilo
  nukso
  petalo
  pinglo
  plantagalismo
  plantago
  poleno
  radiko
  semo
  spiko
  spinaco
  stameno
  strobilo
  tigo
  trunko
  tubero
  ĝermo
  ŝelo
  ŝoso
  branĉо

  Bildvortaro

  195 : Plantoj de arbaroj, marĉoj kaj erikejoj
  195-01 : blanka anemono
  195-02 : konvalo; majfloro
  195-03 : dioika antenario; katpiedo
  195-04 : martagono; turbana lilio
  195-05 : arunko
  195-06 : ursa ajlo; ursa aliumo; sovaĝa ajlo
  195-07 : pulmonario; pulmoherbo
  195-08 : koridalo
  195-09 : larĝfolia sedo
  195-10 : dafno
  195-11 : flava balzamino; netuŝumino
  195-12 : likopodio
  195-13 : pingikolo*; grasherbo (karnomanĝa planto)
  195-14 : drozero; sunroso (simile: dioneo; muŝkaptulo)
  195-15 : arktostafilo; ursbera planto
  195-16 : kverka polipodio; kverkofiliko (simile: drioptero; pteridio; osmundo; reĝofiliko)
  195-17 : politriko
  195-18 : erioforo
  195-19 : eriko (simile: kaluno; kloŝeriko)
  195-20 : heliantemo; sunrozo
  195-21 : marĉa ledumo
  195-22 : akoro
  195-23 : mirtelo; blua vakcinio (simile: vakcinio, oksikoko, empetro)

  196 : Plantoj de montaroj kaj akvoplantoj
  196-01 : alpa flaŭro
  196-02 : rododendro; alpa rozo
  196-03 : florbranĉeto
  196-04 : soldanelo; alpa kloŝo
  196-05 : tute malfermita korolo
  196-06 : kapsulo kun stiluso
  196-07 : alpa artemizio
  196-08 : infloresko
  196-09 : aŭrikulo
  196-10 : edelvejso; neĝfloro
  196-11 : flortipoj
  196-12 : frukto (akeno) kun egreto
  196-13 : parto de kapitulo
  196-14 : sentiga genciano
  196-15 : akvoplantoj kaj marĉplantoj
  196-16 : nimfeo; akvolilio
  196-17 : folio
  196-18 : floro
  196-19 : amazona nimfeo; reĝa nimfeo
  196-20 : folio
  196-21 : malsupra foliflanko
  196-22 : floro
  196-23 : fragmito
  196-24 : stamenspiko; maskla floro
  196-25 : stamenfloro
  196-26 : pistilspiko
  196-27 : pistilfloro; femala floro
  196-28 : miozoto; neforgesumino
  196-29 : pedunklo kun floro
  196-30 : floro [sekco]
  196-31 : hidrokarito; ranmordo; ranmorda hidrokarito
  196-32 : nasturcio; akvokreso; kreso
  196-33 : pedunklo kun floroj kaj nematuraj fruktoj
  196-34 : floro
  196-35 : silikvo kun semeroj
  196-36 : du semeroj
  196-37 : lemno; akvolento
  196-38 : floranta planto
  196-39 : floro
  196-40 : frukto
  196-41 : butomo
  196-42 : umbelo
  196-43 : folioj
  196-44 : frukto
  196-45 : verdalgo
  196-46 : alismo
  196-47 : folio
  196-48 : infloresko, paniklo
  196-49 : floro
  196-50 : sukera laminario; brunalgo
  196-51 : talo
  196-52 : kroĉorgano
  196-53 : sagitario
  196-54 : foliotipoj
  196-55 : infloresko kun masklaj floroj (supre) kaj femalaj floroj (malsupre)
  196-56 : zostero
  196-57 : infloresko
  196-58 : kanada elodeo; akvopesto
  196-59 : floro

  198 : Kuracplantoj
  198-01 : kamomilo; matrikario
  198-02 : arniko
  198-03 : pipromento
  198-04 : absinto
  198-05 : valeriano; katherbo
  198-06 : fenkolo
  198-07 : lavendo
  198-08 : tusilago; ĉevalpiedo; azenpiedo
  198-09 : tanaceto; verma krizantemo; vermoherbo
  198-10 : centaŭrio; ormilo
  198-11 : lancfolia plantago
  198-12 : oficina alteo
  198-13 : frangolo; ramno
  198-14 : ricino
  198-15 : opiopapavo
  198-16 : senakasio; kasio (la sekigitaj folioj: senao)
  198-17 : kinkono
  198-18 : kamforarbo
  198-19 : kateĉuo; areka kateĉuo; kateĉuareko
  198-20 : areknukso (uzata kiel maĉaĵo kun betelfolioj)

  200 : Tropikaj stimul- kaj spicoplantoj
  200-01 : kafoarbusto; kofeo
  200-02 : fruktobranĉeto
  200-03 : florbranĉeto
  200-04 : floro
  200-05 : kafobero kun du semeroj
  200-06 : kafograjno; postprilaboro: kafo
  200-07 : tearbedo
  200-08 : florbranĉeto
  200-09 : tefolio; post prilaboro: teo
  200-10 : frukto
  200-11 : matearbo, ilekso
  200-12 : florbranĉeto kun hermafroditaj floroj
  200-13 : maskla floro
  200-14 : hermafrodita floro
  200-15 : frukto
  200-16 : kakaoarbo
  200-17 : branĉo kun floroj kaj fruktoj
  200-18 : floro [laŭlonga sekco]
  200-19 : kakaograjnoj; post prilaboro: kakao
  200-20 : semero [laŭlonga sekco]
  200-21 : embrio
  200-22 : cinamarbo (cinamujo)
  200-23 : florbranĉeto
  200-24 : frukto
  200-25 : ŝelo de cinamarbo; post pulvorigo: cinamo
  200-26 : kariofilarbo
  200-27 : florbranĉeto
  200-28 : florburĝono; post sekigo: kariofilo
  200-29 : floro
  200-30 : muskatarbo; aroma miristiko
  200-31 : florbranĉeto
  200-32 : femala floro [laŭlonga sekco]
  200-33 : matura frukto
  200-34 : muskatŝelo, fendiĝinta semerkovraĵo (arilo); post pulvorigo: muskata pulvoro)
  200-35 : semo [kversekco] post sekigo: muskato
  200-36 : piproarbusto
  200-37 : fruktobranĉeto
  200-38 : infloresko
  200-39 : frukto [laŭlonga sekco] kun kerno; post sekigo kaj pulvorigo: pipro
  200-40 : virginia tabako; nikotiano
  200-41 : florbranĉeto
  200-42 : floro
  200-43 : tabakfolio; post prilaboro: tabako
  200-44 : matura frukto (kapsulo)
  200-45 : semero
  200-46 : vanilo
  200-47 : florbranĉeto
  200-48 : vanila guŝo; post prilaboro: vanilo
  200-49 : vera pistacio; pistakarbo
  200-50 : florbranĉeto kun femalaj floroj
  200-51 : drupo (pistako)
  200-52 : sukerkano; oficina sakaro
  200-53 : floranta planto
  200-54 : infloresko, paniklo
  200-55 : floro

  201 : Industrie uzataj plantoj , Industriaj plantoj
  201-01 : kolzo
  201-02 : bazfolio
  201-03 : floro [laŭlonga sekco]
  201-04 : matura silikvo
  201-05 : oleohava semero
  201-06 : lino
  201-07 : flortigo
  201-08 : kapsulo
  201-09 : kanabo
  201-10 : fruktanta femala planto
  201-11 : femala infloresko
  201-12 : floro
  201-13 : maskla infloresko
  201-14 : frukto
  201-15 : semero
  201-16 : kotonujo
  201-17 : floro
  201-18 : frukto
  201-19 : semharoj (kotono)
  201-20 : kapokarbo
  201-21 : frukto (kapsulo)
  201-22 : florbranĉeto
  201-23 : semero
  201-24 : semero [laŭlonga sekco]
  201-25 : jutplanto; korĥoro
  201-26 : florbranĉeto
  201-27 : floro
  201-28 : frukto
  201-29 : olivarbo (30-32)
  201-30 : florbranĉeto
  201-31 : floro
  201-32 : olivo
  201-33 : kaŭĉukarbo
  201-34 : fruktobranĉeto
  201-35 : kernofrukto
  201-36 : floro
  201-37 : gutaperkarbo
  201-38 : florbranĉeto
  201-39 : floro
  201-40 : frukto
  201-41 : ternukso; arakido
  201-42 : florbranĉeto
  201-43 : radiko kun fruktoj
  201-44 : frukto (legumo; guŝo) [laŭlonga sekco]
  201-45 : sezamo
  201-46 : branĉeto kun floroj kaj fruktoj
  201-47 : floro [laŭlonga sekco]
  201-48 : kokospalmo
  201-49 : infloresko
  201-50 : femala floro
  201-51 : maskla floro [laŭlonga sekco]
  201-52 : frukto [laŭlonga sekco]
  201-53 : kokoso
  201-54 : oleopalmo
  201-55 : maskla florspadiko kun floro
  201-56 : fruktaro
  201-57 : semero kun ĝermoporoj
  201-58 : sagupalmo
  201-59 : frukto
  201-60 : bambuzo
  201-61 : folibranĉeto
  201-62 : florspiko
  201-63 : parto de tigo kun nodoj
  201-64 : papiruso; cipero
  201-65 : infloresko (umbeleca)
  201-66 : florspiko

  205 : ĉambroplantoj
  205-01 : pelargonio; cikonia beko, specio de geraniacoj
  205-02 : pasifloro, grimpa planto
  205-03 : fuksio; noktkandelo; sonoriletoplanto
  205-04 : tropeolo
  205-05 : ciklameno
  205-06 : petunio
  205-07 : gloksinio*
  205-08 : klivio*
  205-09 : sparmanio*; ĉambra tilio
  205-10 : begonio
  205-11 : mirto (edziĝceremonia mirto)
  205-12 : azaleo
  205-13 : aloo
  205-14 : eĥinokakto
  205-15 : stapelio; kadavrofloro
  205-16 : ĉambra araŭkario; ĉambropino
  205-17 : alternfolia cipero

  206 : Reproduktado de plantoj
  206-01 : semado
  206-02 : semadkuveto; plantidujo
  206-03 : semo
  206-04 : plantetikedo; plantidetikedo
  206-05 : priklado (transplantado)
  206-06 : plantido
  206-07 : plantilo
  206-08 : florpoto; plantopoto
  206-09 : vitroplato
  206-10 : markotado
  206-11 : markoto
  206-12 : enradikiĝinta markoto
  206-13 : branĉforko por fiksado
  206-14 : reproduktado per stolonoj
  206-15 : patrina planto
  206-16 : stolono
  206-17 : radikhava juna planto; enradikiĝinta juna planto (ŝoso)
  206-18 : markotado en potojn
  206-19 : stikado en akvo
  206-20 : stikaĵo
  206-21 : radiko
  206-22 : inokulado de vito; greftado de vito
  206-23 : inokulaĵo (greftaĵo; nobla okulo), burĝono
  206-24 : kreskinta greftaĵo
  206-25 : stikovergo
  206-26 : burĝono
  206-27 : reproduktado per idbulboj
  206-28 : bulbo
  206-29 : idbulbo
  206-30 : greftado
  206-31 : burĝongreftado; okulado
  206-32 : greftilo; greftotranĉilo
  206-33 : T-forma entranĉo
  206-34 : bazotrunko; greftobazo
  206-35 : enmetita greftaĵo
  206-36 : rafia ligaĵo
  206-37 : kaŭĉuka ligaĵo
  206-38 : kapropieda greftado; fendgreftado; subŝela greftado
  206-39 : greftobranĉeto; greftovergo
  206-40 : kojna entranĉo
  206-41 : bevela greftado

  Bildvortaro 221 : Agrokulturaj fruktoj
  221-01 -47 : agrokulturaj fruktoj (agro- kulturaj produktoj)
  221-01 -37 : grenoj (greno, grajnofruktoj, cerealoj)
  221-01 : sekalo, pangreno (vintra, somera, verda, furaĝsekalo)
  221-02 : sekalspiko
  221-03 : spiketo
  221-04 : ergoto (grajno atakita de ergotfungo)
  221-05 : disbranĉiĝa ŝalmo
  221-06 : ŝalmo (kulmo)
  221-07 : kulmonodo
  221-08 : folio (grenfolio)
  221-09 : foliingo
  221-10 : spiketo
  221-11 : glumo
  221-12 : aristo
  221-13 : grajno, grensemo
  221-14 : ĝermplanto
  221-15 : semgrajno kun endospermo
  221-16 : ĝermo
  221-17 : radiko
  221-18 : radikharetoj
  221-19 -22 : grenfolio
  221-20 : limbo
  221-21 : foliingo
  221-22 : langeto, ligulo
  221-23 : tritiko
  221-24 : spelto (spiko)
  221-25 : speltograjno; se nematura: verda spelto (suplegomo)
  221-26 : hordeo (spiko)
  221-27 : aveno (paniklo)
  221-28 : milio (paniklo)
  221-29 : rizo (spiko)
  221-30 : rizgrajno
  221-31 : maizo (turka greno) specoj: krev- aŭ pufmaizo, ĉevaldenta, malmolgrajna, gluma, molgrajna maizoj, sukermaizo
  221-32 : inseksa infloresko
  221-33 : brakteo
  221-34 : stigmaro
  221-35 : virseksa infloresko (paniklo)
  221-36 : maizspadiko
  221-37 : maizgrajno
  221-38 -47 : radikfruktoj
  221-38 : terpomo specoj: ronda, ovala, longa, renforma; laŭ koloroj: blanka, flava, ruĝa, viola
  221-39 : semterpomo (patrintubero)
  221-40 : terpomo (tubero)
  221-41 : terpomplanto
  221-42 : floro
  221-43 : nemanĝebla frukto (terpombero)
  221-44 : sukerbeto
  221-45 : radiko (pivotradiko)
  221-46 : betkapo
  221-47 : betfolio

  -222 : Furaĝplantoj
  222-01 -28 : furaĝplantoj, kampe produktataj
  222-01 : ruĝa trifolio
  222-02 : blanka trifolio, rampa trifolio
  222-03 : hibrida trifolio
  222-04 : karnokolora trifolio
  222-05 : kvarfoliera folio (bonŝancfolio)
  222-06 : lana trifolio, antilido
  222-07 : floro
  222-08 : guŝo (legumo)
  222-09 : luzerno
  222-10 : vicifolia onobriko
  222-11 : kultiva ornitopodo
  222-12 : kultiva spergulo
  222-13 : raspa simfito
  222-14 : floro
  222-15 : ĉevalfabo, kultiva vicio
  222-16 : ĝuŝo (legumo)
  222-17 : flava lupeno
  222-18 : agrovicio, furaĝvicio
  222-19 : korna kikero
  222-20 : sunfloro, helianto
  222-21 : furaĝbeto
  222-22 : rekta arenatro, rekta aveno
  222-23 : spiketo
  222-24 : herbeja festuko
  222-25 : daktiliso
  222-26 : itala lolo, itala rajgreso
  222-27 : herbeja alopekuro, herbeja vulpovosto
  222-28 : oficina sangvisorbo, granda sangosorbulo


  Iel rilatitaj:

  -ac -ad -al -ar -aĵ -ej -id -il -ist abix abrotanx adventicx agatidx agavx ageratx akvifolix akvx algx alox amentx amorfofalx anatomix angix anterozoidx apotekx arbedx arbustx arbx arkegonix armerix arorutx artemizix astragalx atropx aŭksinx bakterix bedx berx botanikx branĉx bulbilx bulbx bupleŭrx burĝonx celulozx ceratofilx cimx citinx dafnx derx dornx embriofitx embrix en erikx esencx eŭkariotx filikx fiziologix flaŭrx florx folix fruktx fungx geografix glanx greftx grenx grimpx guŝx herbx indigx jutx kampx klorofilx koniferx kormx kreskx kromistx kultivx kulturx laŭsx legomx logx mal markotx medicinx muskx nuksx nutrx ovarix ovx patologx penetrx petalx pinglx plantagx plantologix plantx polenx priklx pteridofitx pterigx radikx rikoltx rozx salx sekx semx sojx spermatofitx spikx spinacx stamenx sterolx stikx stolonx strobilx talofitx talx telegrafx tigx trakex trans trunkx tuberx ulvx vaskulx vegetalx vegetarx vegetx velkx venenx volvx ĉambrx ĉirx ĝardenx ĝermx ĵosx ŝelx ŝosx