cinamomo

cinamom/o

[ BOTANIKO] G. (Cinnamomum el laŭracoj) de daŭrafoliaj arboj k trunkarbustoj kun folioj ĝenerale havantaj 3-5 paralelajn ĉefripojn, kun malgrandaj floroj en akselaj panikloj k kun fruktoj (beroj) unuope portataj de karna kupulo; ĉ. 350 sp-oj hejmaj de E k SE Azio ĝis Aŭstralio, i.a.: aroma cinamomo, ĉinia cinamomo (C. aromaticum), liveranta la ĉinian cinamon. SIN. cinamujo.
  • kamfora cinamomo
    (C. camphora). SIN. kamforarbo.
  • Srilanka cinamomo, vera cinamomo
    (C. verum, SIN. C. zeylanicum), liveranta la tre ŝatatan Srilankan cinamon. SIN. cinamujo.

    Iel rilatitaj:

    BOTANIKO arbx kamforx