liriodendro

liriodendr/o

G. (Liriodendron el magnoliacoj) de falfoliaj arboj kun 2-4-lobaj, apekse detranĉaj folioj kaj kun 3-sepalaj, 6-8-petalaj floroj iom tulipoformaj; 2 sp-oj kultivataj por ornamo kaj ligno: ĉinia liriodendro (L. chinense) el ĉinio; tulipa liriodendro, Virginia liriodendro (L. tulipifera) el E Nord-Ameriko. SIN. tuliparbo.
magnolio.

liriodendro


Iel rilatitaj:

arbx