fago

*fag/o

[BOTANIKO] G. (Fagus el fagacoj) de falfoliaj, monoikaj arboj kun virseksaj amentoj globformaj, longe pedunklaj, pendaj, kaj kun inseksaj amentoj malgrandaj, staraj, mallonge pedunklaj, nur 2-3 floraj, formantaj akenojn po 2-3 en moldorna kupulo malfermiĝanta per 4 valvoj; ĉ. 10 sp-oj el la ekstertropika N hemisfero, kelkaj ekonomie gravaj pro ligno multe utiligata, ŝelo medicine uzata kaj semoj, el kiuj oni ekstraktas oleon; precipaj taksonoj:
 • Amerika fago
  Sp. (F grandiflora, SIN. F. americana), el NE Ameriko.
 • ĉinia fago
  Sp. (F. sinensis) el ĉinio.
 • Japania fago
  Sp. (F. crenata, SIN. F. japonica), el Japanio.
 • Ordinara fago
  Sp. (F. sylvatica), el Eŭropaj arbaroj.
 • sangofago
  Kf de la ordinara fago ('atropunicea', SIN. 'atropurpurea') kun preskaŭ nigre ruĝaj folioj pro enhavo de antociano en la epidermaj ĉeloj.
 • fagacoj
  Fam. (Fagaceae) de dukotiledonaj, monoikaj arboj kaj trunkarbustoj, kies frukto estas akeno ĉirkaŭita de kupulo; ĉ. 700 sp-oj el 8 g-oj, i.a. fago, kastaneo, kverko kaj notofago. SIN. kupuliferoj.
 • fagaro, fagejo
  Arbaro el fagoj.
 • fagofrukto, fagonukso
  La frukto de fago.
 • ŝajnfago
  Notofago.

  fago


  Iel rilatitaj:

  arbx lignx