lonicero

*lonicer/o

[BOTANIKO] G. (Lonicera el kaprifoliacoj) de fal- kaj daŭra-foliaj arbustoj, volviĝantaj aŭ ne, kun kontraŭe duopaj folioj, kun dulipaj, longtubaj floroj kaj kun berecaj fruktoj ofte tre venenaj; ĉ. 180 sp-oj, precipe N-hemisferaj, multaj pororname kultivataj.
kaprifolio, ksilosteo.

lonicero


Iel rilatitaj:

arbx