kornuso

kornus/o

[BOTANIKO] G. (Cornus el kornusacoj) de plantoj-arboj, arbustoj kaj plurjaraj, rizomaj herboj-kun integraj folioj ĝenerale kontraŭe duopaj, kun malgrandaj, epiginaj, kvarnombraj floroj en cumoj umbel- aŭ kap-formaj, kaj kun diverskoloraj drupoj; ĉ. 65 sp-oj precipe el la N hemisfero, pluraj pororname kultivataj.
  • kornusfrukto
    Frukto de kornuso, manĝebla kaj acideta ĉe iuj sp-oj, i.a. ĉe C. mas.

    kornuso


    Iel rilatitaj:

    arbx aŭkubx cerbx lignx