dalbergio

dalbergi/o

[ BOTANIKO] G. (Dalbergia el fabacoj) de tropikaj plantoj- arbetoj, trunkarbustoj k lignecaj lianoj-kun folioj nepare plume kunmetaj; ĉ. 100 sp-oj, el kiuj pli ol 15 liveras bonkvalitan lignon uzatan en meblofarado, i.a. la ŝajnan ebonon (D. melano xylon) k palisandron (deko da sp-oj, i.a. D. cochinchinensis); la ligno de iuj sp-oj estas rozodora (roza ligno). [VIDU] ebono, palisandro.
dalbergio

dalbergio


Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbx ebonx fabx meblx palisandrx rozx