flamo

*flam/o

 1. Hela brilo, produktata de gasoj eliĝantaj el brulanta materialo: flamo de ligno, karbo; malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo (Z); la ĉambreto lumata de la pala flamo de la lampeto (Z); ŝia profilo sur la ruĝeta fono de la flamo (Z).
 1. Tiu brilo, kiel signo de detrua fajro: la tuta kastelo estas en flamoj (Z); ĵeti en la flamojn; la varmega sulfura flamo de la infero (Z); fandi oron ĉe malgrandaj flamoj (Z); (f) el flamo sin eltiris, en fajron eniris (Z) (falis en ankoraŭ pli malbonan staton).
 1. Eksciteco de la sentoj: tiu granda flamo de kolero (Z); kun flamo en la brusto mi petas vian manon (Z); ho dolĉaj flamoj rozkoloraj de studentkora am' naiva! (K).
  ardo, entuziasmo, ekzaltiĝo, fajro, fervoro.
 • flama
  1. Brulanta kun flamo: la kerubon kaj la turniĝantan flaman glavon (X); flama lumo; (f) la flama Kolĥido (Z).
  1. Lumanta kvazaŭ de flamo: flamaj okuloj (Z).
  1. Varma, kiel de flamo: flamaj vangoj (Z).
  1. Arda, pasia: flama kolero (Z); ho tiam ĉasto de juneco flama disfluidiĝu! (Z); flama amiko de E. (Z).
 • flami (ntr)
  1. Eligi flamojn: flamis nur momente la alumeto; flamanta lignoj (B); ne estingiĝos la flamanta fajro (X).
  1. Havi tian brilon, kiel flamo: la flamanta glavo de la kerubo (Z); ŝi fiksis sur ĝi la silente flamantajn okulojn (Z).
  1. Havi tian varmon, kiel ĉe flamoj: ŝia kapo tiel flamis kaj la brusto tiel doloris (Z) ( [VIDU] febro); larmoj amase fluis sur ŝiaj flamantaj vangoj (Z).
  1. Ekscitiĝi de viva sento: flami per kolero (Z), per honto (Z), de amo, por virino (B); (f) edziĝi pro amo flamanta al la sako sonanta (Z).
 • flameco
  Eksciteco de la sentoj: en flameco mi faris tion aŭ alion (X); paroli kun flameco (Z).
 • flamema
  Tia ke ĝi facile ekflamiĝas: flamema substanco (B).
 • flamigi
  1. Fari ion brulantan flamanta: flamigi fajron per blovado (B).
  1. Forte eksciti: flamigi iun kontraŭ iu (Z); nova plano lin flamigis (Z).
 • flamiĝi
  1. Komenci eligi flamojn: de subita vento flamiĝis la karboj; ligno fendita facile flamiĝas (Z).
  1. Ekscitiĝi: la urbestro kaj aliaj tremas de timo, ĥ. flamiĝas pli forte (Z); S. levas sin, flamiĝe (Z) (scen-indikoj); li estas flamiĝulo.
 • flamiĝema
  1. Flamema.
  1. Tia, ke li/ŝi facile flamiĝas: li estas flamiĝema kiel rezina ligno (Z); ne amikiĝu kun homo flamiĝema (X).
 • flamingo
  Ekstremaĵo de tubeto, ĉe kiu flamas gaso. SIN. gasbeko.
 • flamumi (tr)
  [KUIRARTO] Verŝi alkoholaĵon (brandon, konjakon, rumon ks) sur manĝaĵon kaj flamigi tion: flamumi bifstekon; flamumi ĉetable.
  punĉo.
 • flamumita
  [HERALDIKO] Havanta siajn randojn en formo de flamlangoj, kunigitaj en la malsupro.
 • ekflami
  Iĝi flamanta; estiĝi en flaman staton: li rigardis la fajron, kiu ekflamis en la kontraŭa domo (Z); karboj ekflamis de lia (Dia) buŝo (X); (f) la vizaĝo de M. ekflamis per honto (Z); ekflami per ofendita fiereco (Z); ekflamis la interno pro lia frato kaj li volis plori (X); ribelo subite ekflamis. [VIDU] ekflama punkto.
 • ekflamigi
  Fari, ke io komencu flami: ekflamigi alumeton (Z), lampon; (f) ekflamigi ies deziron, ribelemon en la koroj.
 • ekflamigilo
  [TEKNIKOJ] Mekanismo, servanta por ekflamigi lampon, bombon k.a..
  prajmo.
 • blovoflamo
  Flamo alblovata per aero aŭ oksigeno.
 • gasflamigilo
  Poŝ- aŭ tablo-flamigilo kun rezervujeto da gaso, por ekbruligi gasbekon, cigaredon ks.
 • oferflamo (Z)
  La flamo de la oferaltaro.
 • sagoflamo
  Flamo, kiu en la formo de sago, venas el brulilo.

  flamo


  Iel rilatitaj:

  alumetx amx arbx ardx bolx braĝx brilx brulx celuloidx delonikx fajrx fulmx gasx korx varmx vizaĝx