tavolo

*tavol/o

 1. Aranĝo de substanco aŭ materialo, pli-malpli dike etendita aŭ sternita sur io: la peza tavolo da sablo kuŝis super ĝi (Z); sur la strato kuŝas dika tavolo da neĝo (B); sur la pantranĉo ŝi ŝmiris nur maldikan tavolon da butero; tavolo da fojno, da nuboj; etendiĝis tavolo da akvolilioj (Z); (f) la glacia tavolo da antaŭjuĝoj de la mondo estas rompita (Z).
 1. [GEOLOGIO] Petra maso, sedimenta aŭ metamorfa, limigita de du proks. paralelaj surfacoj: kalkpetra tavolo; naftodona tavolo; subkuŝanta, surkuŝanta tavolo; planko, tegmento de tavolo; kambriaj tavoloj; skistaj tavoloj; la profundaj tavoloj de la tero (B); tavoldiko (Vd diko). SIN. stratumo.
  junto.
 1. [ANATOMIO] [BOTANIKO] [ZOOLOGIO] Tia aranĝiĝo de histoj aŭ ŝajnhistoj: alga tavolo de likeno; tavolo el graso; supraĵa tavolo de dermo.
 1. [METEOROLOGIO] Vastarea horizontala aeramaso super la terglobo: tavolo de Appleton (tiu tavolo de jonigitaj gasoj en la supra atmosfero, je proks. 250 km de la tersurfaco, kiu reflektas radioondojn); tavolo de Heaviside (tiu tavolo je proks. 100 km de la tersurfaco, kiu reflektas longajn ondojn, sed ebligas la trairon de mallongaj ondoj).
 1. [SOCIOLOGIO] Parto de iu socia grupo (klaso, generacio k.a.), distingita laŭ diversaj kriterioj (laboro, alteco de salajro, prestiĝo, eduknivelo k.a.).
 1. = stratumo 4.
 • tavoldiko
  [GEOLOGIO] Perpendikla distanco inter la supra (tavolplafono) kaj malsupra (tavolplanko) surfacoj de tavolo.
 • tavolaro
  Aro de tavoloj.
 • tavolego
  [GEOLOGIO] ĉiu el la samcentraj tavoloj de Tero, ekz. krusto, litosfero, mantelo ks.
  geosfero.
 • tavoleto
  [GEOLOGIO] Subdividaĵo de tavolo laŭ etaj tavoloj.
 • tavoligi
  Aranĝi laŭ tavoloj: oni tavoligis ilin, por tegi la altaron (X); tavoligita pasto, kuko.
 • tavoligo
  [SOCIOLOGIO] Diferencigado de socio laŭ tavoloj 5.
 • tavoliĝi
  Formiĝi laŭ tavoloj: la sedimentoj tavoliĝis en la fundo de la lago.
 • oblikva tavoliĝo
  [GEOLOGIO] Formiĝo de tavoloj (aŭ de formacio) laŭ tavoletoj (aŭ tavoloj) oblikve aranĝiĝintaj kompare kun la limoj de la tavolo (aŭ formacio).
 • detavoliĝi
  Apartiĝi, tavolon post tavolo.
 • kructavoliĝo = [GEOLOGIO] oblikva tavoliĝo.
 • subtavolo
  1. [GEOLOGIO] Subkuŝanta tavolo.
  1. Substrato.
 • surtavolo
  [GEOLOGIO] Surkuŝanta tavolo.
 • ozontavolo
  Vd ozono.
 • turbidtavolo
  Vd turbido.

  tavolo


  Iel rilatitaj:

  arbx ebenx mankx plankx tegmentx ĝardenx