eriko

erik/o (2)

 1. [BOTANIKO] G. (Erica el erikacoj) de plantoj-daŭrafoliaj arbustetoj, tufarbustoj k kelkaj trunkarbustoj-kun folioj densaj, ĝenerale verticilaj, pingloformaj k kun floroj multanombraj, ofte malgrandaj, ruĝaj, blankaj aŭ flavaj, kloŝ-, kruĉ- aŭ tub-formaj, 4-nombraj, unuopaj aŭ en apeksaj umbeloj aŭ spikoj; ĉ. 735 sp-oj el Eŭropo, la Mediteranea regiono, Makaronezio k Afriko, multaj pororname kultivataj.
 1. [KOMUNUZO] ĉiu arbusteto aŭ arbusto el la g. Erica k parencaj g-oj, precipe kaluno.
 • erikacoj
  Fam. (Ericaceae) kosmopolita de ĉ. 3 400 sp-oj el 107 genroj, i.a. eriko, arbuto, kaluno, rododendro k vakcinio.
 • erikejo
  Nekulturata loko, kie kreskas precipe erikoj: dometo el torfo staras sur la erikejo (Z).
 • Erik/o (Z)
  Vira nomo.

  eriko


  Eble rilatitaj:

  arbutx, arbx, arktostafilx, azalex, florx, plantx,