evonimo

evonim/o

[BOTANIKO] G. (Evonymus el celastracoj) de arbustoj kun kontraŭe duopaj folioj pinte elipsaj aŭ lancetformaj, glataj, ofte ledecaj, vintrodaŭraj ĉe iuj sp-oj, kun okulfrape koloraj, kapsulecaj fruktoj, venenaj, ege laksigaj, k kun semoj unuope kovritaj de oranĝe ruĝa arilo; 177 sp-oj el Eŭropo, Azio, Afriko, N Ameriko k Aŭstralio, pluraj pororname kultivataj, i.a.: Amerika evonimo (E. americanus), el Usono; Eŭropa evonimo (E. europaeus), el Eŭropo k U Azio; Japania evonimo (E. japonicus), el Japanio k Koreio.

evonimo


Iel rilatitaj:

arbx arilx celastrx