taksodio

taksodi/o


[BOTANIKO] G. (Taxodium el taksodiacoj) de falfoliaj koniferaj arboj kun du specoj de ŝosoj (iuj mallongaj kaj defalemaj, la aliaj longaj kaj daŭremaj) kaj de folioj (lini- aŭ skvam-formaj) kaj kun konusoj similaj al tiuj de cipreso; 2 sp-oj el NE Ameriko, forstumataj, pororname kultivataj kaj medicine uzataj.

taksodio


Iel rilatitaj:

arbx