amirido

[ botaniko] G. (Amyris el rutacoj) de arboj k trunk arbustoj kun plume kunmetaj folioj, kun 4-5 nombraj floroj k kun drupoj; ĉ. 40 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. la balzama amirido (A. balsamifera), ĝis 10-15 m alta, rozodora arbo, uzata por produktado de incenso k de esenco.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

amiridx arbustx arbx balzamx botanikx esencx incensx rutx