kritmo

kritm/o

[BOTANIKO] G. (Crithmum el apiacoj) de nur unu sp. (C. maritimum) de plurjara herbo salgusta, senhara, kun karnaj, 2-3-oble plume dividaj folioj; hejma sur la marbordoj de Eŭropo, U Azio kaj N Afriko; medicine kaj kuirarte uzata, malofte kultivata.
ŝtonborulo.

kritmo


Iel rilatitaj:

arbx borx