ulmo

*ulm/o

[BOTANIKO] G. (Ulmus el ulmacoj) de arboj kaj trunkarbustoj kun duoble dentaj folioj aperantaj post la florado, kun duseksaj, ruĝetaj floroj en malgrandaj glomeruloj, kaj kun fruktoj (samaroj) ĉirkaŭitaj de membranecaj flugiloj po unu; 25-30 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj plantataj por ornamo, heĝoj kaj por ligno uzata en meblofarado; draste parazitata de mikroskopa askofungo (Ophiostoma ulmi).

ulmo


Iel rilatitaj:

arbx celtidx fruktx lignx meblx