materialo

*material/o

 1. ĉia materia substanco, el kiu la homa laboro produktas ion, aŭ al kiu ĝi donas apartan formon: krudaj materialoj (el kiuj oni fabrikas la duonfabrikaĵojn aŭ la pretajn produktojn); ligno estas bona brula materialo (Z); el kiu materialo vi volas fari tiun statuon? (Z); el tiuj ĉi simplaj materialoj (tritiko, legomoj, fruktoj), mia edzino preparas manĝojn (Z); butiko de manĝmaterialoj (Z); (f) vi ne estas vera Dano, kiel ni ĉiuj: ni estas ankoraŭ el malnova materialo (Z).
  ŝtofo.
 1. Tuto de la objektoj, iloj ks necesaj por ago, laboro: ĉiuj materialoj de ŝia estonta laboro, la libro, papero, plumo kuŝis antaŭ ŝi (Z); ni prirabis magazenon kaj ni alportas materialon (vestojn) por 50 el ni (Z); aĉeti materialon por sia presejo; [ARMEOJ] la homa materialo; perdo de materialo.
  ilaro, aparataro, maŝinaro.
 1. (f) Tuto de la scioj, necesaj por verki, redakti, fari mensan laboron: la lingvo E. [...] estas fondita sur la internacia materialo, kiun ellaboris al si la civilizita mondo mem (Z); la libro prezentos sufiĉe da materialo por legi (Z); ĉio, kion vi ektuŝas donas al vi materialon por historio Z); ĉerpi materialon en ies verko (B); (f) tio donis materialon por meditado (Z), pripensado (Z); ĝi donos al ni multe da materialo por gajeco (Z).
 • materiala
  1. Rilata al materialo: materiala difekto, malhelpo (Z), manko; materialaj provizaĵoj, rimedoj; materiala pruvo.
  1. Rilata al la ekonomia flanko de la aferoj de la vivo: se mi havus la materialan eblon, mi prenus [...] (Z); niajn materialajn rimedojn ni ĝis nun uzadis senplane (Z); gravan forton materialan la Ligo alportos al nia afero (Z); ĝi alportas al ili bonan materialan profiton (Z); materiala mastro de E. estas la tuta mondo (Z); materiala privilegio (Z); certigi al si la materialan sendependecon.
   financa, mona, praktika.
 • materiale
  Koncerne la ekonomian flankon: subteni materiale nian aferon (Z); materiale tiu juna patrino posedis nenion (Z); nenio estas materiale kaj morale pli malutila (Z).
 • materialismo
  1. Kondutmaniero, celanta en la vivo nur la korpan komforton, la monajn profitojn ks: prediki malnoblan materialismon.
  1. (evi) = materiismo.
 • materialisto
  Homo, zorganta antaŭ ĉio pri sia bonvivado.
  Epikuro.
 • biomaterialo
  [MEDICINO] Substanco, tre tolerata de vivanta organismo: biomaterialoj stabilaj (nedifekteblaj, ekz. vitalio kaj plasto, uzataj por koksaj protezoj), tute aŭ parte resorbeblaj (ekz. kolageno).
 • krudmaterialo
  [TEKNIKOJ] [EKOLOGIO] Ankoraŭ ne prilaborita materialo, kiun oni uzadas en fabrikado: sekundara krudmaterialo estas materialo, farita el forĵetita rubaĵo, kiun oni povas uzi kiel krudmaterialon en alia produktprocezo.
 • teksmaterialo
  Krudmaterialo por teksi: teksmaterialo vegetaĵa (ekz. lino), animala (ekz. lano, silko) minerala (ekz. asbesto), artefarita (ekz. rajono, viskozo), sinteza (ekz. nilono, perlono, orlono ktp).

  materialo


  Esprimoj

  Asbesto estas varmizola materialo.
  Ĉerpi materialon el ies verko.
  Havi materialan, nerefuteblan pruvon en la mano.
  Ligno estas bona brula materialo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  biomaterialo,krudmaterialo,materiala,materiale,materialismo,materialisto,teksmaterialo

  Unuaj lernendaĵoj

  akvo , elektro , fajro , fero , fumo , gaso , karbo , ligno , metalo , oro , plasto , vitro , ŝtofo , ŝtono

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  materio

  aero
  akvo
  aparato (materio)
  asfalto
  basto
  benzino
  briko
  brulaĵo
  ceramiko
  cindro
  dilo
  ekonomio
  elektro
  fajro
  farbo
  felo
  felto
  feĉo
  fero
  fuelo
  fulgo
  fumo
  gaso
  glacio
  gluo
  graso
  grumelo
  gudro
  gumo
  ilaro (materio)
  inko
  karbo
  kartono
  kolofono
  ledo
  ligno
  maŝinaro (materio)
  medio
  metalo
  mortero
  oleo
  oro
  papero
  paŭspapero
  plako
  plasto
  polvo
  porcelano
  pulvoro
  sapo
  sigelvakso
  stupo
  substanco
  tabulo
  tero
  trabo
  vakso
  vaporo
  verniso
  vitro
  ŝamo
  ŝaŭmo
  ŝnuro
  ŝtofo
  ŝtono
  vitro

  mensa materio

  labori
  miksi
  redakti
  solvi
  verki

  Ankaŭ vidu:

  arbo

  Iel rilatitaj:

  -a -il aerx akvx aparatx arbx asfaltx balastx bastx benzinx brikx brulx celofanx ceramikx cindrx dilx ekonomix elektrx epikurx fajrx farbx feltx felx ferx feĉx financx fuelx fulgx fumx gasx glacix glux grasx grumelx gudrx gumx idealx inkx karbx kartonx kolofonx komunx laborx ledx librx lignx materialismx materix maŝinx medix mensx metalx miksx monx morterx olex orx paperx plakx plastx politikx polvx porcelanx praktikx pulvorx redaktx sapx socix solvx stupx substancx tabulx teorix terx trabx vagonx vaksx vaporx verkx vernisx vitrx ŝamx ŝaŭmx ŝnurx ŝtofx ŝtonx