celtido

celtid/o

[ BOTA NIKO] G. (Celtis el ulmacoj) de arboj k trunkarbustoj, fal- aŭ daŭra-foliaj, ĝenerale monoikaj, kun alternaj, integraj aŭ segildentaj, ofte nesimetriaj folioj k kun pizogranda drupo, kiu ofte havas eksteran tre maldikan karnon dolĉagustan; ĉ. 100 sp-oj, el la mezvarmaj k precipe tropikaj regionoj, i.a. la du sekvaj kultivataj por ornamo k malmola ligno: aŭstrala celtido (C. australis) el la Mediteranea regiono; okcidenta celtido (C. occidentalis) el N Ameriko.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbx ulmx