cikaso

cikas/o

[ BOTANIKO] G. (Cycas el cikasacoj el gimnospermoj) de dioikaj arboj kun cilindra, ĝenerale senbranĉa trunko k kun plume dividaj, ledecaj folioj, kiuj similas al palmfolioj; 17 sp-oj hejmaj de E Afriko ĝis SE Azio k Aŭstralio, i.a. C. circinalis.
sagupalmo 2.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbx gimnospermx sagux