poplo

*popl/o


[BOTANIKO] G. (Populus el salikacoj) de dioikaj, falfoliaj, ofte grandaj arboj kun longpetiolaj, larĝaj folioj, kun floroj en longaj, pendaj amentoj aperantaj antaŭ la folioj, kaj kun fruktoj enhavantaj lanugajn semojn po multaj; ĉ. 35 sp-oj, N-hemisferaj, mezvarmejaj, humidejaj, el kiuj kelkaj havas lignon utiligatan por produktado de alumetoj, kestoj, papero.
tremolo.
 • blanka poplo
  Sp. (P. alba), el Eŭropo, U kaj C Azio kaj N Afriko, kun grize blanka ŝelo kaj 3-5-lobaj folioj malsupraflanke blankaj pro lanugo.
 • balzama poplo
  Sp. (P. balsamifera), el N Nord-Ameriko kaj mezvarma Azio, kun viskozaj ŝosoj kaj burĝonoj kaj kun ovalaj aŭ lancetformaj folioj malsupraflanke blankaj.
 • laŭrofolia poplo
  Sp. (P. laurifolia), el Azio, kun ronde ovalaj, pintapeksaj, dentaj folioj malsupraflanke blankaj.
 • nigra poplo
  Sp. (P. nigra), el Eŭropo kaj Azio, kun triangulaj, fajne dentaj folioj malsupraflanke verdaj.

  poplo


  Iel rilatitaj:

  arbx lignx