vito

vit/o

[BOTANIKO] G. (Vitis el vitacoj) de grimpaj, sarmentaj arbustoj kun ĉiroj, kun plejofte mane lobaj folioj, kun floroj en tirsoj kaj kun sukplenaj, kelkfoje dolĉaj kaj manĝeblaj beroj; ĉ. 65 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj kultivataj por ornamo kaj unu (vinberujo) por vinberoj.
labrusko. [VIDU] vitŝimo.
 • vina vito
  (V. vinifera) Vinberujo.
 • vitacoj
  Fam. (Vitaceae) de dukotiledonaj plantoj; ĉ. 800 sp-oj el 14 g-oj, i.a. vito, ampelopso kaj partenociso.
 • vitejo
  Vinber-ĝardeno aŭ -kampo.
 • vitologio
  [KUIRARTO] La scienco pri la diversaj vitospecoj, iliaj priskriboj, devenoj kaj scienca klasifikado.
 • Vit/o
  Vira nomo, i.a. de sanktulo, kies kulto anstataŭis tiun de Priapo en multaj lokoj: li faras gestojn, kiel ĉe la malsano de sankta Vito (Z) (koreo).

  vito

  REVO: [vito]
  bero.Blanka uvo.Bordoz-likvajo.Ĉiro.dolĉa.Grapolo.La ekstrema limo de la vinberkulturo, de vitkultivado.La lando vivas precipe el vitkultivado.labrusko.Pritranci fruktoportan vinberbrancon.Rebo.Rekomendi uvan kuracadon.Rikolti vinberojn.Sarmento.vinberujo.Vita plantajo.vitologio.Vitŝimo (peronospora vitikola).
  vino.

  Eble rilatitaj:

  agrikulturx, arbx, kulturx,