bosvelio

[ BOTANIKO] G. (Boswellia el burseracoj) de balzamaj arboj kun nepare kunmetaj folioj k kun floroj en ofte grandaj grapoloj; ĉ. 20 sp-oj el la sekaj partoj de Hindio, S Arabio k tropika Afriko; pluraj sp-oj (precipe B. carteri, B. frereana k B. sacra) liveras rezinon (
olibano), dum B. serrata estas ekspluatata por ligno uzata en ĉarpentado k fabrikado de ligno· karbo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbx balzamx burserx karbx lignx olibanx rezinx ĉarpentx