partenociso

partenocis/o

[BOTANIKO] G. (Parthenocissus el vitacoj) de grimpaj lianoj aŭ de arbustoj parencaj al ampelopso, sed kun ciroj plume branĉaj kaj ofte finiĝantaj per alfiksiĝaj disketoj; 10 sp-oj el Azio kaj N Ameriko, kelkaj pororname kultivataj.

partenociso


Iel rilatitaj:

arbx