tulipo

*tulip/o

[BOTANIKO] G. (Tulipa el liliacoj) de plurjaraj herboj kun tunika bulbo, kun stara tigo preskaŭ nur ĉebaze folihava, portanta ĝenerale unu, malofte 2-4, trinombrajn florojn, kies 6 grandaj, okulfrape koloraj tepaloj formas kloŝ- aŭ funel-forman perianton; ĉ. 100 sp-oj el Eŭropo, N Afriko kaj U kaj C Azio; multaj sp-oj kaj k-foj kultivataj por ornamo: tulipforma jupo.
  • tuliparbo
    Liriodendro.

    tulipo


    Iel rilatitaj:

    arbx bulbx florx herbx