domo

*dom/o

 1. Konstruaĵo por homloĝado: urba, kampara, biena domo; ĝemela domo (du unufamiliaj loĝejoj havantaj unu komunan muron); antaŭfabrikita domo; konstrui, ornami, purigi domon; sur la neĝo estis aranĝitaj abelujformaj domoj (Z); la domo apartenas al li (Z); malnova, kaduka domo; la domo de Dio (Z) (preĝejo); la Blanka Domo (de la prezidanto de Usono).
  apartamento, barako, ĉambro, bangalo, kabano, kajuto, kiosko, palaco.
 1. Tia konstruo, rigardata kiel vivejo de familio: brava homo en sia domo (Z); esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo (Z); tolaĵon malpuran lavu en la domo (Z); aliaj domoj, aliaj homoj (Z); kun sia tuta domo k havo (Z); la patra domo (Z); en domo k milit' la viro regas (Z); mi elĵetis ĉiujn domobjektojn de Tobija for el la ĉambro (X); domedukita kato.
 1. Familianaro, gento: edzoligiĝi kun domo de nobelo; mi k mia domo servos al la Eternulo (X); la milito estis longedaŭra inter la domo de Saul k la domo de David (X).
 1. ĉiu el la dek du onoj, en kiujn astrologoj dividas la zodiakon, komencante je la grado de la ekliptiko, kiu troviĝas ĉe la E horizonto en la loko k momento, por kiuj la ĉielmapo estas kalkulata.
 • doma
  Rilata al domo: doma muro; doma vivo (Z); domaj ŝuoj (Z), bestoj (Z).
 • *dome (n)
  En sia(n) propra(n) domo(n): mi restos hodiaŭ dome (Z); ĉi tiu malfeliĉa infano devis en ĉiu tago alporti domen plenan grandan kruĉon (Z); jam estas tempo iri domen (Z).
  hejme.
 • domaĉo (Z)
  Mizera domo.
 • domano
  Loĝanto de domo.
 • domanaro
  ĉiuj, kiuj loĝas en la sama domo: la domanaro de reĝo; ŝia tuta domanaro estas vestita per [...] (X).
 • dometo
  Malgranda domo: kampara dometo (Z); hejma dometo estas kiel patrineto (Z); (f) amuzante infanojn, mi faris dometojn el kartoj (Z).
 • domhavanto
  Tiu, kiu posedas domon.
  mastro, proprietulo.
 • eksterdoma
  Troviĝanta aŭ okazanta ekstere de konstruaĵoj. SIN. subĉiela.
 • eldomigi
  Forigi el domo: leĝe eldomigi iun.
 • kromdomo
  ĉiu el la diversaj malĉefaj konstruoj, kiuj ordinare troviĝas apud kampara domo.
  korto.
 • samdomano
  Tiu, kiu dividas domon kun aliaj.
 • anguldomo
  Domo, staranta ĉe stratangulo.
 • farmodomo
  Vd farmo.
 • flordomo
  Vitra konstruaĵo, kie oni tenas florojn vintre.
  forcejo.
 • ĝardendometo
  Malgranda domo por ripozo meze de granda ĝardeno.
 • kartodomo
  1. Ludo, en kiu oni provas starigi kiom eble plej da kartoj unujn sur la aliajn.
  1. (f) Malsekura projekto.
 • ludomo
  Domo kies ĉambrojn aŭ apartamentojn oni ludonas.
 • pundomo (Z)
  Domo, kie kondamnitoj estas tenataj: pundoma kateno (Z).
 • ripozdomo
  Domo, kie gastoj ĝuas ripozon.
 • ruldomo
  Veturilo, aranĝita por servi kiel dometo dum vojaĝo.
 • sinjordomo
  Domo apartenanta al nobelo.
  kastelo, palaco.
 • somerdomo
  Domo en la kamparo aŭ ĉe la maro, kiun oni loĝas por ripozo, dum ferioj ks.
 • stacidomo
  Vd stacio.
 • terdometo (Z)
  Kabano, kies muroj estas faritaj el grasa tero k pajlo.
 • urbodomo (Z)
  Granda domo, kie funkcias la ĉefaj administraj servoj de urbo, kunvenas la magistrato ktp.

  domo


  Esprimoj

  Aliaj domoj, aliaj homoj (Z).
  Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas (Z).
  Brava homo en sia domo (Z);
  Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas (Z).
  En la propra sia domo ĉiu estas granda homo (Z).
  Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo (Z);
  Havi kun si sian propran domon kiel la limako la sian (Z).
  Se edzino ordonas, domo ordon ne konas (Z).
  Tolaĵon malpuran lavu en la domo (Z);
  Ŝuldo ne bruas, tamen domon detruas (Z).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  anguldomo domadoma malusodoma prunusodoma sorbusodoma tegenario domanaro domano domaraneo domaĉo dombesto domblokodome(n) dometo domkolombo dommoteo dompasero domturo domveturilo domvitro eksterdoma eldomigi farmodomo flordomo kromdomo ludomo pundomo ripozdomo ruldomo samdomano sinjordomo somerdomo stacidomo terdometo urbodomo ĝardendometo

  Unuaj lernendaĵoj

  bani domo fenestro hejmo hotelo konstrui korto lito loĝi meblo muro muzeo plafono planko pordo preĝi salono seĝo skatolo spegulo tablo tabulo teatro tegmento ĉambro ĝardeno ŝlosi ŝranko ŝtupo

  Parto de

  balkono
  banejo
  banĉambro
  beletaĝo (ĉefetaĝo)
  biblioteko
  bilardosalono(bilardejo)
  elirejo
  etaĝo
  fasado
  fenestro
  fundamento
  garaĝo garbejo
  grenejo
  halo
  interioro
  kabineto
  kelo
  koridoro
  kuirejo
  legoĉambro
  lokalo
  mansardo
  muro
  necesejo
  perono
  plafono
  planko
  pordo
  portalo
  portiko
  porĉo
  salono
  tegmento
  teraso
  teretaĝo
  tualeto
  verando
  vestiblo
  zenano
  ĉambro
  ŝtuparo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  hejmo

  apartamento
  azilo
  bangalo
  baziliko
  budo
  domo
  haremo
  hipogeo
  hotelo
  kabano
  karavano
  klaŭstro
  klostro
  kongresejo
  konstruaĵo
  lintelo
  loĝejo
  loĝio
  muzeo
  nesto
  pagodo
  palaco
  palafito
  pergolo
  piramido
  rotondo
  somerdomo
  somerloĝejo
  stacidomo
  vilao
  ĉaledo (ĉaleto)
  (ĉaledo)
  ĥato
  ŝedo

  abako
  absideto
  absido
  abutmento
  akvodukto
  akvokondukilo
  angulo
  apogarko
  apogpilastro
  arkaĵaro
  arkaĵo
  arkitravo
  armaturo
  astragalo
  atlanto
  balustrado
  balustro
  briko
  cimatio
  entablemento
  espanjoleto
  finialo
  firsto
  freto
  friso
  fronto
  fronto de konstruaĵo
  frontono
  fumtubo
  fusto
  galerio
  gargojlo
  interfono
  kaldronejo
  kameno
  kamero
  kampanilo
  kanelo
  kapitelo
  kloako
  kolono
  korbelo
  krenelo
  kupolo
  leterkesto
  lifto
  listelo
  luko
  markezo
  modluro
  monolito
  murego
  navo
  nervuro
  niĉo
  pargeto
  peristilo
  pilastro
  pilono
  pinaklo
  pintarko
  pluvtubo
  septo
  seruro
  sojlo
  steleo
  surtegmenta fosto
  timpano
  trabo
  tubaro
  tubfluilo
  turo
  varmejo
  vitralo
  volbo
  ĝardeno
  ĥorejo
  ĵaluzio
  ŝtupo
  ŝutro

  bankuvo
  banujo (bankuvo)
  benko
  breto
  bufedo
  divano
  duŝo
  fajrilo
  fajro
  fontano
  fornejo
  fornelo
  forno
  fotelo
  gladilo
  grilo
  horloĝo
  kanapo
  klimatizilo
  konzolo
  krado
  krano
  kurteno
  kuseno
  lampo
  lavabo
  litkovrilo
  lito
  lustro
  matraco
  meblaro
  meblo
  panelo
  seĝo
  spegulo
  spongo
  tablo
  tabureto
  tapeto
  tapetpapero
  tapiŝo
  vekhorloĝo
  ŝlosilo
  ŝranko

  gastama
  gemuta
  komforta
  modesta
  oportuna
  pura
  surfosta
  vasta

  aranĝi
  asekuri
  balai
  bani
  dekoracii
  detrui
  duŝi
  edifi
  farbi
  fermi
  froti
  gladi
  hejti
  heredi
  instali
  izoli
  konstrui
  lavi
  loĝi
  lui
  luigi
  mastrumi
  plafoni
  raboti
  renovigi
  rigli
  segi
  stuki
  viŝi
  ĉarpenti
  ŝirmi
  ŝlosi

  adreso
  antaŭkorto
  arkitekto
  arkitekturo
  balailo
  baroko
  broso
  cirko
  ciro
  citadelo
  familio
  gotiko
  komforto
  korto
  lesivo
  lignajisto
  lukso
  luĉambro
  masonaĵo
  masonisto
  mastro
  najbaro
  numero
  parko
  pordisto
  preĝoĉambro
  rokoko
  romaniko
  rubo
  sapo
  surkolonaĵo
  terpeco
  urbo
  urbodomo
  vakso
  vilaĝo
  virino
  ĉarpentisto

  Ankaŭ vidu:

  arkitekturo.

  Bildvortaro


  44-01 : aparta unufamilia domo
  44-02 : teretaĝo; unua etaĝo
  44-03 : dua etaĝo; supra etaĝo
  44-04 : subtegmentejo
  44-05 : tegmento; nesimetria duklina tegmento
  44-06 : tegmentorando
  44-07 : firsto
  44-08 : gabloranda superstaraĵo; elstara gablorando
  44-09 : antaŭtegmento; tegmenta elstaraĵo; ĉevrona tegmento
  44-10 : kamentubo
  44-11 : gablo; pinjono; flanka fasado
  44-12 : flankfasada fenestro; gabla fenestro
  44-13 : fenestra sojlo; fenestrobreto
  44-14 : fenestra lintelo
  44-15 : fenestra embrazuro
  44-16 : ventŝirma muro
  44-17 : loĝio
  44-18 : balustrado
  44-19 : florujoj; florkestoj
  44-20 : du-ala balkonpordo
  44-21 : du-ala fenestro
  44-22 : unu-ala fenestro
  44-23 : kelofenestro
  44-24 : levebla latŝutro
  44-25 : levapogilo de latŝutro
  44-26 : garaĝo kun ilarejo
  44-27 : latkrado por grimpoplantoj; latiso por grimpoplantoj
  44-28 : breta pordo
  44-29 : impoŝto kun krucoŝproso
  44-30 : teraso
  44-31 : terasmuro kun slaba tegaĵo
  44-32 : ĝardena lampo; ĝardena lumigado
  44-33 : terasoŝtuparo
  44-34 : rokĝardeneto; rokaĵa bedo
  44-35 : platŝtona vojeto; slaba vojeto
  44-36 : domĝardeno
  44-37 : akvokrano por hoso
  44-38 : ĝardena hoso
  44-39 : rotacia pripluvilo
  44-40 : plaŭdbaseno
  44-41 : kuŝoseĝo
  44-42 : kontraŭsuna ŝirmilo; piedhava sunombrelo
  44-43 : ĝardentablo
  44-44 : ĝardenseĝo
  44-45 : algaraĝa veturejo; algaraĝa vojo
  44-46 : ligna dombarilo
  44-47 : loĝloko
  44-48 : apartamenta domo; loĝdomo
  44-49 : tegmenta fenestro
  44-50 : tegmentranda pluvodefluilo; pluvkanaleto
  44-51 : enflua surtubo
  44-52 : pluvtubo
  44-53 : gisa pieda tubo; gisa malsupra tubo; piedtubo
  44-54 : dompordo
  44-55 : domlampo; domlumigo
  44-56 : domperono; eniraj ŝtuparo
  44-57 : ŝtupara manrelo
  44-58 : leterkesto
  44-59 : antaŭdoma ĝardeneto
  44-60 : heĝo
  44-61 : trotuaro
  44-62 : stratlanterno
  44-63 : vicodomo; envica domo
  44-64 : lukarno* kun duklina tegmento
  44-65 : baskotegmento; kromtegmento
  44-66 : strato
  44-67 : apartamentejo; apartamenta domo
  44-68 : tegmenta teraso
  44-69 : tegmenterasa loĝejo
  44-70 : balkonplanto
  44-71 : balkonseĝo
  44-72 : balkontablo
  44-73 : loftodomo*
  44-74 : alfasadita novfasado el ligno; ligna novfasado; ligna fasadtegaĵo
  44-75 : fenestraro; fenestrovico
  44-76 : lofto* (loĝejo establita en iama industria konstruaĵo)
  45-01 : urba vilao
  45-02 : verando (kovrita kaj vitroŝirmita teraso)
  45-03 : fasada stuko
  45-04 : stukelemento
  45-05 : ŝprosa fenestro
  45-06 : ornamita impoŝto
  45-07 : ekstermura kolono
  45-08 : kapitelo
  45-09 : semajnfina domo; feria domo, ligna domo
  45-10 : nesimetria gablotegmento; nesimetria duklina tegmento
  45-11 : ŝutro; klapŝutro
  45-12 : ŝutrofiksilo
  45-13 : staplita ŝtiparo
  45-14 : plattegmenta konstruaĵo
  45-15 : balkonkoridora domaro
  45-16 : balkonkoridoro
  45-17 : ŝtuparejo
  45-18 : vegetaĵa tereno; gazono
  45-19 : multetaĝa apartamentaro
  45-20 : plata tegmento
  45-21 : pupitra tegmento
  45-22 : garaĝo
  45-23 : pergolo
  45-24 : ŝtupareja fenestro
  45-25 : oficejara altkonstruaĵo; oficeja domturo
  45-26 : altkonstrua apartamentaro; domturo

  Dommastruma ilaro


  56-01 : gladilaro (2-21)
  56-02 : elektra gladaŭtomato
  56-03 : elektra piedŝaltilo; pedalo
  56-04 : movcilindro
  56-05 : kava gladotabulo; gladokavo
  56-06 : littuko
  56-07 : elektra gladilo
  56-08 : gladilplando
  56-09 : temperaturregilo
  56-10 : gladiltenilo; gladilanso
  56-11 : kontrololampeto; kontrollumo
  56-12 : vaporgladilo
  56-13 : plenigtruo; verŝotruo
  56-14 : duzetoj por malsekigo de tolaĵoj; vaporajuto
  56-15 : sekurigvalvo
  56-16 : gladotabulo; gladotablo; gladostablo
  56-17 : gladobreto kun kovrotuko
  56-18 : bretotegaĵo
  56-19 : demetilo por gladilo; gladilingo
  56-20 : aluminituba subportilo
  56-21 : gladotabuleto por manikoj
  56-22 : lavotaĵujo; tolaĵujo
  56-23 : malpura tolaĵo
  56-24 : lav- kaj vringmaŝinoj (25-36) (25-36)
  56-25 : lavmaŝino; lavaŭtomato; tutaŭtomata lavmaŝino
  56-26 : lavtamburo
  56-27 : sekuriga pordofermilo
  56-28 : turnebla programoŝaltilo; programelektilo
  56-29 : plurfaka fronta lesivdozilo
  56-30 : vringaparato, rubaera vringilo
  56-31 : sekigtamburo; vringotamburo
  56-32 : fronta pordo kun rubaeraj fendetoj
  56-33 : supra plato; laborebeno
  56-34 : tolsekigrako; lavaĵsekigrako; vestosekiga rako
  56-35 : tolaĵonuroj; pendigŝnuroj; vestosekigaj ŝnuroj
  56-36 : faldebla tolaĵrako;
  56-37 : doma duobla faldebla metala eskalo; metala ŝtupetaro; memapoga eskalo
  56-38 : vango de eskalo; framo de eskalo
  56-39 : apogkruro; apogfosto
  56-40 : eskalŝtupo; eskalrungo
  56-41 : ŝuflegaĵoj (42-46)
  56-42 : ŝuociroskatolo; ŝucirujo
  56-43 : ŝusprajilo; ŝusprajujo
  56-44 : ŝubroso (kotbroso; puriga broso; polurbroso)
  56-45 : ŝmirbroso (por ciro); cirbroso
  56-46 : ŝucirpremtubeto; ŝuciro; ŝuciraĵo; cirotubo
  56-47 : vestobroso
  56-48 : tapiŝbroso
  56-49 : balailo; brosbalailo (50-53)
  56-50 : balailharoj; balailviloj
  56-51 : balailkapo; balailbroso
  56-52 : balailstango
  56-53 : ŝraŭbfinaĵo de balailstango
  56-54 : telerbroso; broso por vazarpurigo
  56-55 : plankpuriga ilaro
  56-56 : polvoŝovelilo; balaaĵŝovelilo
  56-57 : manbroso; manbalaileto; brosbalaileto
  56-58 : puriga sitelo; plankopuriga sitelo
  56-59 : plankopuriga tuko; plankotuko
  56-60 : lavobroso; frotbroso
  56-61 : rulpurigilo por tapiŝoj
  56-62 : portebla polvosuĉilo
  56-63 : ŝanĝebla kapopeco
  56-64 : artika konektilo
  56-65 : indikilo pri (mal)pleneco de polvosako
  56-66 : polvosak(kased)o; polvosakujo
  56-67 : mantenilo; anso
  56-68 : tubo; stango; tentubo
  56-69 : kablohoko
  56-70 : volvita kablo
  56-71 : plurfunkcia suĉokapo; kombiduzo (plurfunkcia suĉparto)
  56-72 : plankpolvosuĉilo; tirebla polvosuĉilo; surplanka polvosuĉilo
  56-73 : turnebla artiko
  56-74 : almetebla (almetita) suĉtubo; kromtubo
  56-75 : balaa suĉokapo
  56-76 : reguligilo de suĉpovo; reguligilo de suĉforto
  56-77 : indikilo de pleneco
  56-78 : suĉregula ŝovbutono
  56-79 : rostro; suĉrostro
  56-80 : kombinita tapiŝflega aparato
  56-81 : elektra ŝnuro; fidro; nutrokablo
  56-82 : aparata ŝtopilingo; aparata konektingo
  56-83 : akcesoraĵoj (ekz. adaptilo de ŝampuilo, tapiŝbroso)
  56-84 : multfunkcia polvoŝucaparato; universala polvosuĉilo (polvosuĉas seke kaj malseke) (85-90)
  56-85 : radeto; stirrulilo
  56-86 : motor(tutaĵ)o; motorkompleto; motoragregaĵo
  56-87 : kovrilfiksilo
  56-88 : suĉtubo por pli grandaj malpuraĵoj
  56-89 : specialaj akcesoraĵoj por pli grandaj malpuraĵoj
  56-90 : polvujo
  56-91 : butikumĉareto
  56-92 : pervapora purigilo
  56-93 : vaportubo
  56-94 : permana ajuto
  56-95 : punktocela ajuto kun ronda broso
  56-96 : fenestrobroso

  Eble rilatitaj:

  ambulatorix, -ar, atenex, bienx, bonhavx, bordelx, bovx, butikx, ĉaletx, -ej, hundx, insektx, lumx, mastrumx, ornamx, -uj,