salvio

*salvi/o


[BOTANIKO] G. (Salvia el lamiacoj) de plantoj-unu- kaj plur-jaraj herboj, arbustetoj kaj arbustoj-ofte aromaj, kun spikoj aŭ panikloj el ŝajnverticiloj el floroj karakterizataj de dulipa korolo kaj de dustamena androceo; ĉ. 900 sp-oj el la tropikaj kaj mezvarmaj regionoj, multaj pororname kultivataj, pluraj medicine uzataj, ekz: oficina salvio (S. officinalis) el la Mediteranea regiono, daŭrafolia, aroma arbusteto kuirarte kaj medicine uzata ekde antikveco.
sklareo.

salvio


Iel rilatitaj:

arbx florx kuirx