[ botaniko] G. (Agave el agavacoj) de grandaj plurjaraj plantoj kun longaj karnecaj, fibraj folioj ofte elbazaj, meze de kiuj en malfrua ago de la planto elkreskas plurajn metrojn alta pedunklo de infloresko multaflora; post la florado la planto mortas; pli ol 100 sp-oj el Ameriko, pluraj uzataj i.a. por fibroj, por suko utiligata en la fabrikado de pulko k tekilo k por burĝonoj k floroj manĝataj kuiritaj.

 • agava
  Rilata al agavo: agava fibro, kanabo (
  sisalo), vino (SIN. pulko).
 • Amerika agavo
  Speco (A. americana), el E Meksiko, naturigita en S Eŭropo, N Afriko k ĉe parto de Azio.
 • sisala agavo
  Speco (A. sisalana), el E Meksiko, liveranta sisalon.
  jukao. [VIDU] aloo.
 • agavbrando
  Tekilo.

 • Iel rilatitaj:

  alox ananasx arbx botanikx florx jukax plantx pulkx sisalx tekilx vinx