cedrelo

cedrel/o

[ BOTANIKO] G. (Cedrela el meliacoj) de arboj similaj al ailanto, kun longaj plume kunmetaj folioj, kiuj same kiel la ligno enhavas aromajn substancojn; 8 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. la odora cedrelo (C. odorataj, kies bruna, pora ligno estas uzata i.a. por fabrikado de cigar kestoj.

Eble rilatitaj: