arktostafilo

[botaniko] G. (Arctostapĥzlos el erikacoj) de arbustetoj, arbustoj k arbetoj kun simplaj, ledecaj folioj, kun blankaj aŭ rozaj floroj en apeksaj grapoloj aŭ panikloj k kun fruktoj (beroj) globaj, karnaj, ĉ. 1 cm diametraj; ĉ. 50 sp-oj el Eŭropo, N Azio k N Ameriko; iuj sp-oj kultivataj por ornamo aŭ uzataj por medicino. SIN. urs·uvo.

Iel rilatitaj:

arbustx arbx erikx ornamx ursx uvx