1. [botaniko] (ark.) Alia nomo (Aquifoliuna, nomenklature ne legitima) de ilekso.
  1. [botaniko] Sp. de ilekso (Ilex aquifolium). SIN. ordinara ilekso.
akvifoliacoj
Fam. (Aquifoliaceae) de dukotiledonaj plantoj- arboj k arbustoj-kun plejofte daĆ­raj, ledecaj folioj, kun unuseksaj floroj k kun drupecaj fruktoj; 420 sp-oj el 4 g-oj, i.a. ilekso, el la mezvarmaj k tropikaj regionoj.

Iel rilatitaj:

akvx arbustx arbx folix ileksx plantx