saliko

*salik/o


[BOTANIKO] G. (Salix el salikacoj) de dioikaj arboj kaj arbustoj kun folioj integraj aŭ dentetaj, ĝenerale manlarĝaj kaj defalemaj, kaj kun vir- kaj in-seksaj floroj senperiantaj, ariĝintaj en amentojn aperantajn antaŭ la folioj aŭ samtempe kiel tiuj ĉi; ĉ. 400 sp-oj, precipe N-hemisferaj, ĝenerale malsekejaj, mez- kaj mal-varmejaj, kelkaj uzataj por korbofarado (ĉe vimeno) aŭ medicino (pro enhavo de salikino), aliaj kultivataj por ornamo: maljunaj salikoj kun multe da krevoj kaj fendoj, kreskante kurbe kaj oblikve, pendas malproksime en la akvon (Z); sur la salikojn tie ni pendigis niajn harpojn (X).
 • Babilona saliko
  Sp. (S. babylonica, SIN. S. pendula), eble el ĉinio, pororname kultivata, kun longaj ĝis tero pendantaj maldikaj branĉoj. SIN. plorsaliko 1.
 • blanka saliko
  Sp. (S. alba), el Eŭropo, Azio kaj N Afriko, kun lancetformaj, dentetaj, malsupraflanke silkharaj folioj.
  flava vimeno.
 • herbeca saliko
  Sp. (S. herbacea), el altaj montaroj de Eŭropo, Azio kaj Ameriko, arbusteto kun tigoj malaltaj, herbecaj aŭ malmulte ligneciĝintaj.
 • kapra saliko
  Sp. (S. caprea), el Eŭropo, kun relative mallongaj kaj larĝaj folioj kaj kun ligno uzata por paliso kaj tanado.
 • reta saliko
  Sp. (S. reticulata), el la altaj montaroj de Eŭropo, Azio kaj N Ameriko, arbusteto kun rampaj tigoj kaj obovalaj folioj malsupraflanke rete ripaj.

  salika

  1. Rilata al saliko.
  1. Farita el salikobranĉoj: salika korbo.
 • salikaĵo
  Plektaĵo el salikobranĉoj.
 • salikejo
  Loko, kie kreskas multe da salikoj.
 • salikino
  [KEMIO] Glukozido, C6H4 (O.C6H11O5)CH2OH, kun sendolorigaj kaj kontraŭfebraj ecoj, ekstraktata el la ŝelo de salikoj.
 • salikozido
  Salikino.
 • salik (il)ato
  [KEMIO] [FARMACIO] Salo de salik(il)ata acido, uzata kontraŭ febro, doloro kaj inflamo (precipe ĉe reŭmatismoj).
 • acetilsalik (il)ata acido
  CH3-CO-O-C6H4-COOH. SIN. aspirino.
 • plorsaliko
  1. Babilona saliko.
  1. Plorsaliko 1 kaj samaspektaj kf-oj de kelkaj aliaj sp-oj de saliko.

  saliko


  Iel rilatitaj:

  arbx