taksuso

taksus/o


[BOTANIKO] G. (Taxus el taksusacoj) de daŭrafoliaj, dioikaj pingloarboj kun molaj pingloj kaj kun semoj unuopaj, beraspektaj, ĉar unuope ĉirkaŭitaj de karna, sukplena arilo ĝenerale intense ruĝa; 7 sp-oj, precipe N-hemisferaj, kelkaj pororname kultivataj.
  • bera taksuso, ordinara taksuso
    Sp. de taksuso (T. baccata), N-hemisfera, enhavanta venenan, antikanceran substancon en la folioj kaj la semoj (sed ne en la ariloj) kaj kies ligno estas utiligata en lignaĵarto.

    taksuso


    Iel rilatitaj:

    arbx arilx lignx