kupreso

kupres/o

[BOTANIKO] G. (Cupressus el kupresacoj) de daŭrafoliaj, monoikaj arboj kun malhele aŭ blue verdaj, skvamformaj folioj kaj kun globformaj konusoj el 6-12 dikaj, ŝildoformaj skvamoj; 13 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj kultivataj por ornamo aŭ ŝirmado kontraŭ vento. SIN. cipreso.
  • kupresacoj
    Fam. (Cupressaceae el koniferoj) de ĉ. 125 sp-oj el ĉ. 20 g-oj, i.a. kupreso, junipero, tetraklino kaj tujo.

    kupreso


    Iel rilatitaj:

    arbx cipresx florx