kenomelo

kenomel/o

[BOTANIKO] G. (Chaenomeles el rozacoj) de 4 sp-oj de E-Aziaj tufarbustoj kun floroj aperantaj antaĆ­ la folioj kaj kun malmolaj, karnaj fruktoj.
  • Japania kenomelo
    Kn (C. 'japonica') de tri sp-oj de kenomelo kaj de ties hibridoj pororname kultivataj. SIN. florcidonio.

    kenomelo


    Iel rilatitaj:

    arbx