bursero

[ BOTANIKO] G. (Bursera el burseracoj) de falfoliaj arboj k arbustoj kun tre odora suko riĉa je balzamaj esencrezinoj, kun plume kunmetaj folioj k kun malgrandaj, blanketaj floroj; ĉ. 50 sp-oj el tropika Ameriko.
  • burseracoj
    Fam. (Burseraceae), parenca al la rutacoj k simarubacoj, de dukotiledonaj plantoj-arboj k arbustoj-, enhavantaj rezinojn k gumojn; ĉ. 540, tropikaj sp-oj el 17 g-oj, i.a. bosvelio (
    olibanarbo), bursero k komiforo.

    Iel rilatitaj:

    BOTANIKO arbustx arbx aŭkumex balzamx bosvelix gumx komiforx odorx rezinx rutx simarubx