albizio

[ botaniko] G. (Albizia el fabacoj) de arboj, trunkarbustoj k lianoj kun duoble plume kunmetaj folioj k kun ĉebaze kuniĝintaj stamenoj; 118 sp-oj el la varmaj regionoj de Azio, Afriko k S Ameriko, ekz. A. julibrissin, el Azio, arbo kun unuopaj glomeruloj el blankaj, rozaj aŭ ruĝaj floroj, por orname kultivata.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

arbx botanikx fabx ornamx