ligustro

ligustr/o

[BOTANIKO] G. (Ligustrum el oleacoj) de fal- aŭ daŭra-foliaj arbustoj kaj arbetoj kun malgrandaj, blankaj floroj en panikloj kaj kun ĝenerale nigraj beroj; ĉ. 40 sp-oj el Eŭropo, N Afriko, Azio kaj Aŭstralio, pluraj ĝardene kultivataj, kelkaj multe utiligataj por heĝoj (ekz. la Japania ligustro, L. japonicum) kaj unu (la ordinara ligustro, L. vulgare) pororname kultivata kaj medicine uzata.

ligustro


Iel rilatitaj:

arbx florx insektx