nepeto

nepet/o

[BOTANIKO] G. (Nepeta el lamiacoj) de plurjaraj, aromaj herboj kun kontraŭe duopaj folioj kaj kun bluaj, violetaj aŭ blankaj floroj en ŝajnverticiloj ariĝintaj en densajn, apeksajn grapolojn; ĉ. 250 sp-oj el Eŭropo, N Afriko, Azio kaj montaroj de tropika Afriko, kelkaj pororname kultivataj.
katario.

nepeto


Iel rilatitaj:

arbx florx