haro

*har/o

 1. [ANATOMIO] (pilus) Fadenforma epiderma elkreskaĵo, pli-malpli dense kovranta la korpon de homo kaj de ceteraj mamuloj: haroj estas karakterizaĵo de la mamuloj; longaj, rigidaj, krispaj haroj; ŝiri al si unu grizan haron; eĉ unu haro de via kapo ne pereos (N); pli tiras virina haro ol ĉevala paro (Z) (virino ĉiam atingas sian celon); li havas pli da ŝuldoj en la urbo ol da haroj en la barbo (Z); havi harojn sur la mandorsoj, sur la brusto; la haroj sur mia korpo rigidiĝis (X); haro estas tre maldika (Z); (f) disfendi, dissplitigi harojn (subtilaĉe diskuti).
  vilo; hararanĝo, harbulbo, harfoliklo, harplektaĵo, harvosto.
 1. (evi) = hararo: virino havas haron longan kaj saĝon mallongan (Z).
 1. [BOTANIKO] Samaspekta elkreskaĵo de la epidermo de plantoj aŭ de la supraĵo de fungoj: unuĉelaj, plurĉelaj, urtikaj haroj.
  glandoharo, kovroharo, sorboharo.
 • haroj
  1. Tuto de tiuj elkreskaĵoj, kovrantaj la korpon de besto, kaj eventuale uzataj kiel labormaterialo: lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn (Z); fajrerojn oni povis aperigi ĉe la kato, kiam oni frotetis ĝin kontraŭ la haroj (Z); ĉevalo kun nigraj silkaj haroj; peniko el melaj haroj; tiu Johano havis sian vestaĵon el kamelaj haroj (N); tendoj el kapraj haroj.
   felo.
  1. Tuto de tiuj elkreskaĵoj, kovrantaj la kranihaŭton de homo: blondaj, brunaj, nigraj, rufaj haroj; kombi, dislimi al si la harojn; hartondi la harojn; flegi siajn harojn; plektitaj haroj; ŝiaj haroj estas donitaj al ŝi kiel kovraĵo (N); de zorgoj, ne de jaroj blankiĝas la haroj (Z); perdi la harojn; havi falsajn harojn; ŝiri al si la harojn (de malespero); ili kaptis unu la alian ĉe la haroj; la haroj stariĝas (Z) (de teruro); (analoge) la branĉoj pendas malsupren, kvazaŭ ili estus verdaj longaj haroj (Z); la haroj de kometo.
   buklo, ligo, dislimo; [VIDU] kalva, ŝampuo, tonsuro.
 • hara
  Rilata al haro (j): hara flanko de felo; hara (harteksita) vesto (Z).
 • haraĵo
  1. Loko de la haŭto kovrita de haroj.
  1. ŝtofo el haroj.
 • haraĵa (Z)
  Kovrita de haroj.
 • hararo
  1. Tuto de la haroj de besto.
   felo.
  1. Tuto de la haroj de homa kapo: hararon vian vent' karesas (K): lasi sian hararon flugi en la vento; li lamentis, veis, ŝiris la hararon (K).
  1. 2 @examples @grepClassA grepx grupo1.html grupo2.html grupo3.html grupo4.html grupo5.html grupo6.html grupo7.html grupo8.html grupo9.html grupoA.html grupoB.html grupoC.html grupoD.html grupoE.html grupoX.html index.html @insert.sh @insert.sh~ kapvortoj.html @katalogo klasoj.css klasoj.sh Kontakto2.html Kontakto.html @krei.sh listx @@@modelo.html model.redirect @movi.sh nejampreta.html nejampretx.html newTemp ofteco.html oftKontakto.html @PIV @PIV.html PIVoriginal.html @PIV.xml PIV.xml PIV.xsl PIVXXXc1 PIVXXX (copy).html PIVXXXd.html PIVXXXe.html PIVXXXf.html PIVXXXg.html PIVXXXĝ.html PIVXXXh.html PIVXXXĥ.html PIVXXX.html PIVXXXi.html Radikoj-685.html @@@redo @redoTemp @reRilatitajList.sh @rerilatitaj.sh revo.js @rilatitajList.sh @rilatitaj.sh @rilatitajSupre temoj.html temp tezauro.01.tar.gz tezauro.html @touchList.sh @touch.sh @vinjet vortoj vortoj.01.tar.gz vortoj.02.tar.gz Zlatko.html Zlatko.html~ (ark.) = peruko.
 • *harego
  Dika haro de porko, erinaco ks: starigi la haregojn (Z).
  krino.
 • hareto
  Tre maldika haro: (f) lia vivo estas sur hareto (Z), pendas de hareto (Z) (estas en ekstrema danĝero).
 • hariĝi
  Kovriĝi de haroj: kiel via vizaĝo hariĝis de la tempo, kiam mi vin vidis! (Z).
 • haristo
  Metiisto, kiu flegas la harojn.
  barbiro, frizisto.
 • senhara
  1. Ne havanta harojn: kelkaj homaj gentoj estas senharaj.
  1. Perdinta harojn.
 • senharigi
  Formeti la harojn de iu korpoparto per forŝiro, forbruligo aŭ detruo: senhariga ungvento.
 • senhariĝi
  Iĝi senhara: se lia kapo senhariĝas sur la antaŭa parto, li estas kalvulo (X); malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas (Z).
 • senharulo
  Homo perdinta kapharojn: se ĉe iu elfalis la haroj sur la kapo, li estas senharulo (X).
  razi, tonsuro.
 • akselharoj
  Haroj kreskantaj ĉe la homaj akseloj.
 • ĉevalharo (Z)
  Dika, longa haro de ĉevalo. SIN. krino.
 • glandoharo
  [BOTANIKO] (pp vaskulplantoj) haro kun ĝenerale globforma kapo unu- aŭ plur-ĉela, kiu sekrecias likvon.
 • grizharulo
  Maljuna homo: ekstermos glavo suĉinfanon kun grizharulo (X).
 • kamelharoj
  Fortikaj haroj de kamelo, uzataj en teksindustrio.
 • kamelharaĵo
  Vesto aŭ kovrilo el kamelharoj.
 • kapharoj
  Haroj 2.
 • *kolharoj
  Haroj kreskantaj sur la kolo de kelkaj bestoj: kolharoj de leono, ĉevalo.
  krinaro.
 • kovroharo
  [BOTANIKO] ĉiu el la haroj, pli-malpli dense kovrantaj la epidermon aŭ la supraĵon de plantoj aŭ fungoj.
 • *lipharoj
  1. Haroj kreskantaj sur la supra virlipo: longaj, kuspitaj, vaksitaj lipharoj; la buŝo duone kovrita de malgrandaj lipharoj (Z); pintigi al si la lipharojn; bruligi al si la lipharojn (Z) (honte malsukcesi).
  1. (analoge, ĉe bestoj) Vibrisoj 2: lipharoj de kato; la musfraŭloj karesadis al si per la piedeto la lipharojn (Z).
 • makulhara
  Prezentanta diverskoloran felon: oni konas lin kiel makulharan hundon (Z).
 • mult (a)hara
  Kovrita de multaj haroj.
 • nazharo
  ĉiu el la haroj en la naztruoj de mamuloj (inklude de homo). SIN. vibriso 1.
 • *okulharoj
  Haroj elkreskantaj el la rando de l' palpebroj: larmo pendis en siaj okulharoj (Z).
  brovo.
 • pubharoj
  Haroj kovrantaj la pubon: la Heleninoj kutimis forbruligi siajn pubharojn.
 • sorboharo
  [BOTANIKO] ĉiu el la haroj de la radikoj de vaskulplantoj, rolantaj en sorbado de akvo kaj solviĝintaj mineraloj.
 • *vangharoj
  Haroj kreskantaj sur la vangoj de la viroj kaj laŭmode tonditaj.
 • venushararo
  Venushara adianto.
 • vertharoj (Z)
  La tufo de haroj, elkreskantaj ĉe la verto kaj kovrantaj la postan parton de la kapo.

  haro  Aŭreolita de siaj blondaj haroj.
  Brunigi la harojn per tinkturo.
  Disfendi harojn (subtilaĉe diskuti).
  Harojn kombi, tondi, flegi, perdi.
  Lasi sian hararon flugi en la vento.
  Maldika kiel haro (kapilara).
  Ondumi la harojn.
  Oni tondis lin kalva.
  Ŝiaj haroj ondiĝadis ĉirkaŭ la kapo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  -har-
  Berenica hararo, akselharoj, blankhara matiolo, glandoharo, grizharulo, hara, hara kopreno, hararanĝo, hararo, harasplenio, haraĵa, haraĵo, harbulbo, harego, hareto, harfasketo, harfendado, harfiliko, harfoliklo, haristo, hariĝi, harligo, haro, haroj, harpinglo, harplektaĵo, harreto, harsekigilo, harsplitado, hartubero, harvermoj, harvosto, harĉemizo, harŝanĝo, kamelharaĵo, kamelharoj, kapharoj, kaŝtanhara, kolharoj, kovroharo, lipharoj, makulhara, mult(a)hara, nazharo, okulharoj, pubharoj, senhara, senharigi, senhariĝi, senharulo, sorboharo, stuphara, vangharharoj, venushara adianto, venushararo, vertharoj, ĉevalharo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  haroj
  aranĝitaj
  blondaj
  brunaj
  buklitaj
  delikataj
  densaj
  hirtaj
  krispaj
  kâstankoloraj
  longaj
  nigraj
  rigidaj
  rufaj

  kalva
  kapilara

  aranĝi
  frizi
  hirti
  karesi
  kombi
  perdi
  plekti
  razi
  tondi

  anatomio
  barbo
  brovo
  buklo
  buŝo
  epidermo
  erinaco
  fadeno
  felo
  frizejo
  frizisto
  histriko
  kapo
  kombilo
  korpo
  kranio
  krino
  peruko
  pikilo
  pilokarpo
  plumo
  ponevosto
  razilo
  skalpo
  tondilo
  tonsuro
  tualeto
  tufo
  vango
  vibriso
  vilo
  vizaĝo
  ŝampuo

  Eble rilatitaj:

  alopecix, -ar, barbirx, bestx, blondx, brosx, ĉevalx, ĉikanx, cilix, olex, ŝanĝx, vizaghx,