haro

*har/o

 1. [ANATOMIO] (pilus) Fadenforma epiderma elkreskaĵo, pli-malpli dense kovranta la korpon de homo kaj de ceteraj mamuloj: haroj estas karakterizaĵo de la mamuloj; longaj, rigidaj, krispaj haroj; ŝiri al si unu grizan haron; eĉ unu haro de via kapo ne pereos (N); pli tiras virina haro ol ĉevala paro (Z) (virino ĉiam atingas sian celon); li havas pli da ŝuldoj en la urbo ol da haroj en la barbo (Z); havi harojn sur la mandorsoj, sur la brusto; la haroj sur mia korpo rigidiĝis (X); haro estas tre maldika (Z); (f) disfendi, dissplitigi harojn (subtilaĉe diskuti).
  vilo; hararanĝo, harbulbo, harfoliklo, harplektaĵo, harvosto.
 1. (evi) = hararo: virino havas haron longan kaj saĝon mallongan (Z).
 1. [BOTANIKO] Samaspekta elkreskaĵo de la epidermo de plantoj aŭ de la supraĵo de fungoj: unuĉelaj, plurĉelaj, urtikaj haroj.
  glandoharo, kovroharo, sorboharo.
 • haroj
  1. Tuto de tiuj elkreskaĵoj, kovrantaj la korpon de besto, kaj eventuale uzataj kiel labormaterialo: lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn (Z); fajrerojn oni povis aperigi ĉe la kato, kiam oni frotetis ĝin kontraŭ la haroj (Z); ĉevalo kun nigraj silkaj haroj; peniko el melaj haroj; tiu Johano havis sian vestaĵon el kamelaj haroj (N); tendoj el kapraj haroj.
   felo.
  1. Tuto de tiuj elkreskaĵoj, kovrantaj la kranihaŭton de homo: blondaj, brunaj, nigraj, rufaj haroj; kombi, dislimi al si la harojn; hartondi la harojn; flegi siajn harojn; plektitaj haroj; ŝiaj haroj estas donitaj al ŝi kiel kovraĵo (N); de zorgoj, ne de jaroj blankiĝas la haroj (Z); perdi la harojn; havi falsajn harojn; ŝiri al si la harojn (de malespero); ili kaptis unu la alian ĉe la haroj; la haroj stariĝas (Z) (de teruro); (analoge) la branĉoj pendas malsupren, kvazaŭ ili estus verdaj longaj haroj (Z); la haroj de kometo.
   buklo, ligo, dislimo; [VIDU] kalva, ŝampuo, tonsuro.
 • hara
  Rilata al haro (j): hara flanko de felo; hara (harteksita) vesto (Z).
 • haraĵo
  1. Loko de la haŭto kovrita de haroj.
  1. ŝtofo el haroj.
 • haraĵa (Z)
  Kovrita de haroj.
 • hararo
  1. Tuto de la haroj de besto.
   felo.
  1. Tuto de la haroj de homa kapo: hararon vian vent' karesas (K): lasi sian hararon flugi en la vento; li lamentis, veis, ŝiris la hararon (K).
  peruko.
 • *harego
  Dika haro de porko, erinaco ks: starigi la haregojn (Z).
  krino.
 • hareto
  Tre maldika haro: (f) lia vivo estas sur hareto (Z), pendas de hareto (Z) (estas en ekstrema danĝero).
 • hariĝi
  Kovriĝi de haroj: kiel via vizaĝo hariĝis de la tempo, kiam mi vin vidis! (Z).
 • haristo
  Metiisto, kiu flegas la harojn.
  barbiro, frizisto.
 • senhara
  1. Ne havanta harojn: kelkaj homaj gentoj estas senharaj.
  1. Perdinta harojn.
 • senharigi
  Formeti la harojn de iu korpoparto per forŝiro, forbruligo aŭ detruo: senhariga ungvento.
 • senhariĝi
  Iĝi senhara: se lia kapo senhariĝas sur la antaŭa parto, li estas kalvulo (X); malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas (Z).
 • senharulo
  Homo perdinta kapharojn: se ĉe iu elfalis la haroj sur la kapo, li estas senharulo (X).
  razi, tonsuro.
 • akselharoj
  Haroj kreskantaj ĉe la homaj akseloj.
 • ĉevalharo (Z)
  Dika, longa haro de ĉevalo. SIN. krino.
 • glandoharo
  [BOTANIKO] (pp vaskulplantoj) haro kun ĝenerale globforma kapo unu- aŭ plur-ĉela, kiu sekrecias likvon.
 • grizharulo
  Maljuna homo: ekstermos glavo suĉinfanon kun grizharulo (X).
 • kamelharoj
  Fortikaj haroj de kamelo, uzataj en teksindustrio.
 • kamelharaĵo
  Vesto aŭ kovrilo el kamelharoj.
 • kapharoj
  Haroj 2.
 • *kolharoj
  Haroj kreskantaj sur la kolo de kelkaj bestoj: kolharoj de leono, ĉevalo.
  krinaro.
 • kovroharo
  [BOTANIKO] ĉiu el la haroj, pli-malpli dense kovrantaj la epidermon aŭ la supraĵon de plantoj aŭ fungoj.
 • *lipharoj
  1. Haroj kreskantaj sur la supra virlipo: longaj, kuspitaj, vaksitaj lipharoj; la buŝo duone kovrita de malgrandaj lipharoj (Z); pintigi al si la lipharojn; bruligi al si la lipharojn (Z) (honte malsukcesi).
  1. (analoge, ĉe bestoj) Vibrisoj 2: lipharoj de kato; la musfraŭloj karesadis al si per la piedeto la lipharojn (Z).
 • makulhara
  Prezentanta diverskoloran felon: oni konas lin kiel makulharan hundon (Z).
 • mult (a)hara
  Kovrita de multaj haroj.
 • nazharo
  ĉiu el la haroj en la naztruoj de mamuloj (inklude de homo). SIN. vibriso 1.
 • *okulharoj
  Haroj elkreskantaj el la rando de l' palpebroj: larmo pendis en siaj okulharoj (Z).
  brovo.
 • pubharoj
  Haroj kovrantaj la pubon: la Heleninoj kutimis forbruligi siajn pubharojn.
 • sorboharo
  [BOTANIKO] ĉiu el la haroj de la radikoj de vaskulplantoj, rolantaj en sorbado de akvo kaj solviĝintaj mineraloj.
 • *vangharoj
  Haroj kreskantaj sur la vangoj de la viroj kaj laŭmode tonditaj.
 • venushararo
  Venushara adianto.
 • vertharoj (Z)
  La tufo de haroj, elkreskantaj ĉe la verto kaj kovrantaj la postan parton de la kapo.

  haro  Aŭreolita de siaj blondaj haroj.
  Brunigi la harojn per tinkturo.
  Disfendi harojn (subtilaĉe diskuti).
  Harojn kombi, tondi, flegi, perdi.
  Lasi sian hararon flugi en la vento.
  Maldika kiel haro (kapilara).
  Ondumi la harojn.
  Oni tondis lin kalva.
  Ŝiaj haroj ondiĝadis ĉirkaŭ la kapo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  -har-
  Berenica hararo, akselharoj, blankhara matiolo, glandoharo, grizharulo, hara, hara kopreno, hararanĝo, hararo, harasplenio, haraĵa, haraĵo, harbulbo, harego, hareto, harfasketo, harfendado, harfiliko, harfoliklo, haristo, hariĝi, harligo, haro, haroj, harpinglo, harplektaĵo, harreto, harsekigilo, harsplitado, hartubero, harvermoj, harvosto, harĉemizo, harŝanĝo, kamelharaĵo, kamelharoj, kapharoj, kaŝtanhara, kolharoj, kovroharo, lipharoj, makulhara, mult(a)hara, nazharo, okulharoj, pubharoj, senhara, senharigi, senhariĝi, senharulo, sorboharo, stuphara, vangharharoj, venushara adianto, venushararo, vertharoj, ĉevalharo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  haroj
  aranĝitaj
  blondaj
  brunaj
  buklitaj
  delikataj
  densaj
  hirtaj
  krispaj
  kâstankoloraj
  longaj
  nigraj
  rigidaj
  rufaj

  kalva
  kapilara

  aranĝi
  frizi
  hirti
  karesi
  kombi
  perdi
  plekti
  razi
  tondi

  anatomio
  barbo
  brovo
  buklo
  buŝo
  epidermo
  erinaco
  fadeno
  felo
  frizejo
  frizisto
  histriko
  kapo
  kombilo
  korpo
  kranio
  krino
  peruko
  pikilo
  pilokarpo
  plumo
  ponevosto
  razilo
  skalpo
  tondilo
  tonsuro
  tualeto
  tufo
  vango
  vibriso
  vilo
  vizaĝo
  ŝampuo

  Bildvortaro


  40-01 : longa, libere pendanta hararo
  40-02 : multbukla peruko
  40-03 : faskoperuko
  40-04 : mozarta harfasko
  40-05 : harfaska banto
  40-06 : sakperuko (7-9)
  40-07 : ŝilerbukoj je la flankoj
  40-08 : harfaskujo
  40-09 : velura banto
  40-10 : centra hardivido
  40-11 : larĝaj lipharoj; abundaj lipharoj
  40-12 : broshararo; erinachararo
  40-13 : pinta barbeto; kaprobarbo; mentonbarbo
  40-14 : vangobarbo
  40-15 : pinta mentonbarbo
  40-16 : flanka hardivido
  40-17 : plenbarbo
  40-18 : kvadrata barbo; stucita barbo; tondita barbo
  40-19 : muŝbarbo; muŝo
  40-20 : bukla hararo; artista hararo
  40-21 : anglaj, dentobrosaj lipharoj
  40-22 : vertkalvulo
  40-23 : kalva verto
  40-24 : harkrono
  40-25 : kalvulo
  40-26 : duonlonga hararo
  40-26 : stoplobarbo; tritaga barbo
  40-27 : flankbarbetoj
  40-28 : glata vizaĝo; glatrazita vizaĝo
  40-29 : duonperuko; berethararo
  40-30 : huliganfrizaĵo
  40-31 : pomadita fruntobuklo
  40-32 : ĉampinjonstilo
  40-33 : hipifrizaĵo
  40-34 : irokeza hararo; punka* hararo
  40-35 : harplektaĵo
  41-01 : noda hararanĝo
  41-02 : ornamaĵoj
  41-03 : forigitaj fruntharoj
  41-04 : knabeca hararanĝo
  41-05 : krispigitaj flankharoj
  41-06 : mallongaj, glataj fruntharoj; franĝa frizo
  41-07 : altfrizitaĵo kun subkunseno
  41-08 : frizaĵo kun buklotufo
  41-09 : bubofrizaĵo
  41-10 : paĝia hararanĝo
  41-11 : fruntaj franĝoharoj
  41-12 : ondlinia hararanĝo
  41-13 : olimpia ondo-aranĝo; harkrono
  41-14 : kaptuka stilo
  41-15 : drapita kaptuko (turbano)
  41-16 : krona hararanĝo
  41-17 : harplektaĵoj
  41-18, 19 : helika hararanĝo (sur la orelojn)
  41-19 : harheliko
  41-20 : harplektaĵoj; pendaj plektaĵoj
  41-21 : bukla hararanĝo; molbukla hararo; leĝerbukla hararo
  41-22 : ĉevalvosta hararanĝo
  41-23 : ŝvelforma aranĝgo; pufhararo
  41-24 : ondumita frizaĵo kun surpinglita tubero
  41-25 : leona kolharareca hararanĝo; leonkolhararo
  41-26 : hararanĝo laŭ afrikeca stilo (por viroj kaj virinoj); afrohararo
  41-27 : mallonga ĝelfiksita hararo
  41-28 : longe libere pendanta hararo; ĝisŝultra hararo
  41-29 : franĝa stilo

  Iel rilatitaj:

  Venusx alopecix anatomix aranĝx arbx barbirx barbx blondx brosx brovx brunx buklx buŝx cilix epidermx erinacx fadenx felx flegx franĝx frizx haŭtx hirtx histrikx kalvx kapilarx kapx karesx kombx korpx kranix krinx krispx ligx longx matiolx nigrx olex ondumx palpebrx perdx perukx pikx pilokarpx plektx plumx razx rigidx rufx skalpx tondx tonsurx tualetx tufx vangx vibrisx vilx vizaghx vizaĝx vostx ĉikanx ŝampux ŝanĝx ŝtofx