cidonio

cidoni/o (2)

 1. [ BOTANIKO] G. (Cydonia el rozacoj) de falfoliaj trunkarbustoj k arboj kun simplaj, ovale korformaj, lanugaj folioj, kun kvinnombraj, unuopaj rozaj aŭ roze blankaj floroj k kun fruktoj (berecaj ŝajndrupoj) bonodoraj, lanugaj, adstringaj; 2 sp-oj: ĉinia cidonio (C. sinensis), el ĉinio, kun malhele flavaj, oblongaj fruktoj, pororname kultivata; ordinara cidonio (C. oblonga, SIN. C. vulgaris), origina eble el Turkio, naturigita en S Eŭropo, kultivata por pirformaj, flavaj, firmakarnaj fruktoj, el kiuj oni preparas siropon, ĵeleon, paston, konfitaĵon ktp.
 1. [KOMUNUZO] Frukto de cidonio 1, pli speciale de la ordinara cidonio. SIN. cidonibero.
 • cidoniarbo, cidoniujo
  Cidonio 1, pli speciale la ordinara cidonio.
 • cidonibero
  Cidonio 2.
 • florcidonio = kenomelo.
  cidonio

  cidonio


  Iel rilatitaj:

  BOTANIKO arbx florx fruktx rozx