kratago

*kratag/o

[BOTANIKO] G. (Crataegus el rozacoj) de arbustoj ĝenerale kun branĉodornoj, kun folioj de dentaj ĝis kvazaŭdividaj, kun regulaj epiginaj floroj, havantaj blankajn-de iuj kf-oj ruĝajn-petalojn, kaj kun flavaj, oranĝaj aŭ ruĝaj drupoj, enhavantaj kernojn po 1-5; N-hemisfera g. de ĉ. 190 sp-oj, multaj pororname kultivataj kaj kelkaj medicine uzataj.
azarola.

kratago


Iel rilatitaj:

arbx azarolx florx