spiri

*spir/i (tr)

 1. Enlasi aeron en la pulmojn kaj ellasi ĝin post kiam ĝi reoksigenis la sangon: ili eliras sur la korton por spiri freŝan aeron (Z); tien, diris la komercisto, malfacile spirante de kolero (Z); spasme, libere spiri (Z); li apenaŭ povas spiri (Z).
 1. Per tiaj pulmaj movoj, montri, ke oni estas viva: Georgo ankoraŭ spiris, oni portis lin al subĥirurgo (Z); spiri la lastan spiron (B).
 1. [BIOLOGIO] Fari spiradon 2.
 1. Iom halti en streĉa penado: la longa legado lacigas, oni bezonas iom spiri (Z); lasu min spiri, mi petas.
 1. Elspiri

1: li spiris sur min (B);
2: la ĉambro spiras la odoron de rozoj (B);
3: ĉiuj verkoj, vortoj kaj agoj de (Z) spiras tiun ideon (Z); Saulo
ankoraŭ spirante minacojn kaj mortigon kontraŭ la disĉiploj,
iris al la ĉefpastro (N).
 • spiro
  ĉiu unufoja ago, per kiu oni spiras: Dio enblovis en lian nazon spiron de vivo (X); ŝi ne haltis por reakiri spiron (Z); reteni sian spiron (Z); sen spiro, tute tremante de timo, la juna vidvino enkuris (Z); li estis en forta febro kaj malfacile bataladis pro spiro (Z); kuri ĝis perdo de l' spiro (Z); ĉiu retenis la spiron en atendado (Z); li jam faras la lastan spiron (Z); (f) la tutan libron mi legis per unu spiro (senhalte); la varma spiro de l' printempo (B); ĉiu spiro de ŝia viro havis nenian alian celon, krom [...] (Z).
  spirblovo, spirhalto. [VIDU] spirtruo, ŝpructruo.
 • spira
  Rilata al la spiro: la spira kanalo (Z); spiraj organoj de insekto.
 • spirado
  1. Sinsekvo de la spiroj, kiu evidentigas la vivon: ĝia malfacila kaj ronka spirado sonadis simile al grincado de segilo (Z); en unu nokto ŝia edzo aŭskultis ŝian spiradon (Z); mallaŭta, egalritma spirado.
  1. [BIOLOGIO] (pp vivulo) Procezaro, kiu ebligas enlason de oksigeno (O2), necesa al la metabolo, kaj ellaso de la produktita karbondioksido (CO2): (per)haŭta, (per)pulma, (per)trakea spirado; ĉela spirado (ĉelaj oksidadoj, kiuj okazas en la mitokondrioj kaj prokariotaj ĉeloj).
   fermenti.
 • spiraĵo
  Tio, kion oni elspiras: blovi sian spiraĵon sur la fenestran vitron; la spiraĵoj de la ĉevaloj leviĝis en la vintra aero.
 • spiregi (ntr)
  Forte, brue spiri: Memfres, spireganta de kolero (B); laŭte spiregantaj arabaj ĉevaloj (Z).
  anheli.
 • spir (o)manka
  Ne kapabla spiri sufiĉe profunde kaj senpene pro emocio, laciĝo ktp: li facile ŝvitas kaj estas spirmanka (Z); kaj mutis ĉiuj, spiromankaj (K).
 • spirometro
  [MEDICINO] Aparato, per kiu oni mezuras la aervolumenon, kiun povas elpuŝi la pulmoj ĉe maksimuma elspiro post maksimuma enspiro.
 • spirometrio
  Tia mezuro.
 • ekspiri
  Mallonge ripozi por spiri: permesu al mi ekspiri (B).
 • elspiri
  1. Elpuŝi aeron el la pulmoj: elspiru per la buŝo.
  1. Eligi (ion similan al spiraĵo): la sablo elspiris ardantan varmegon (Z); la kamero elspiris mucidan haladzon; la ebriigaj bonodoroj elspirataj de la ĝardeno.
   odori.
  1. (f) Eksterigi, elvidigi, esprimi (ion abstraktan): ĉio elspiris la saman gajecon; lia libro elspiras malamon; forton kaj freŝecon elspiradis la pura arbara aero (Z); atestanto falsama elspiras mensogojn (X).
   inspiri.
 • elspiro
  Unu el la spiroj, per kiu oni elpuŝas la aeron el la pulmoj.
 • enspiri
  1. Enlasi aeron en la pulmojn: li enspiris la parfumajn blovojn, la venton de la erikejo, la gudroaromon de la pinoj.
   inhali, snufi.
  1. [MEDICINO] Entiri en la pulmojn aŭ spirtubojn: plonĝinte, li enspiris akvon.
 • enspiro
  Unu el la spiroj, per kiu oni ensuĉas aeron en la pulmojn.
 • enspiratoro
  1. [VIDU] Aparataro por enspirado de aerosoloj aŭ vaporigitaj kuracaj substancoj.
  1. [MEDICINO] Sekuriga aranĝaĵo kontraŭ la enspirado de malvarma aero, de polvo en fabrikoj ks.
 • nespirebla
  Tia, ke oni spiras kiu nur kun ĝeno: fumplena nespirebla atmosfero de drinkejo.
 • senspire
  Perdinte la kapablon spiri: mi estis kurinta kaj venis nun senspire trans la korton (Z).
 • haŭtspirado
  Eligo kaj enlaso de gaso fare de haŭto.
 • kraĉospiri (ntr)
  (pp feliso) Elĵeti kraĉetojn kun elspiro, kiel signo de kolero aŭ timo.
 • vespiri (ntr)
  Esprimi bedaŭron, ĉagrenon ks, per forta longa elspiro, akompanata de plenda tono.
  suspiri.

  spiro


  Iel rilatitaj:

  aerobikx aerx alantoidx anhelx apnex arbx asfiksix astmx blovx brankx buŝx citokromx fiziologix haladzx haŭtx inhalx inspirx korpx mankx mitokondrix nazx oksigenx organx prokariotx rapidx sakx snufx tusx