origano

origan/o

[BOTANIKO] G. (Origanum el larniacoj) de aromaj plantoj-plurjaraj herboj kaj arbustetoj-kun blankaj, rozetaj aŭ purpuraj, malgrandaj floroj-aksele de okulfrapaj, konkavaj, tegolaranĝaj brakteoj-en spikoj panikle ariĝintaj; 36 sp-oj el Eŭropo, Azio kaj la Mediteranea regiono, pluraj kultivataj por medicino, spicado kaj ornamo, i.a. diktamno 2, majorano kaj la ordinara origano.
 • ordinara origano
  Sp. de origano (O. vulgare) el Eŭropo, N Afriko kaj Azio.
 • diktamn-origano, Kreta origano
  Diktamno 2.

  origano


  Iel rilatitaj:

  arbx florx kuirx