ulekso

uleks/o

[BOTANIKO] G. (Ulex el fabacoj) de dornaj tufarbustoj kun folioj parte ŝanĝiĝintaj al apekse dornaj filodioj, kaj kun flavaj, unuope akselaj floroj; ĉ. 20 sp-oj el U Eŭropo kaj N Afriko.
genisto.

ulekso


Iel rilatitaj:

arbx