genisto

genist/o (4)

[BOTANIKO] G. (Genista el fabacoj) de arbustoj kaj arbustetoj kun orflavaj floroj unu- aŭ du-ope akselaj aŭ en apeksaj aŭ akselaj spikoj, korimboj, grapoloj aŭ kapoj; 87 sp-oj el Eŭropo, U Azio, N Afriko kaj Kanarioj, i.a.: ala genisto (G. sagitalis), arbusteto el C kaj S Eŭropo, kun herbecaj, klorofilaj ŝosoj laŭlonge surhavantaj tri foliecajn alojn.
 • skorpia genisto
  (G. scorpius), dorna tufarbusto el SU Eŭropo.
 • tinktura genisto
  (G. tinctoria), sendorna arbusteto el Eŭropo kaj U Azio, pasintece uzata por ekstrakto de flava koloraĵo.
  ulekso, citizo, spartio.

  genisto


  Iel rilatitaj:

  arbx citizx florx