tujo

tuj/o

[BOTANIKO] G. (Thuja el kupresacoj) de monoikaj arboj kaj trunkarbustoj kun plataj foliŝosoj el malgrandaj, skvamformaj folioj kaŝantaj maldikajn tigojn, kaj kun oblongaj aŭ ovoidaj konusoj el skvamoj po 6-12; 5 sp-oj el E Azio kaj N Ameriko, kelkaj kultivataj por ligno aŭ por ornamo (multaj kf-oj).
cipreso. [VIDU] tujano, tujolo, tujono

tujo


Iel rilatitaj:

arbx cipresx lignx