frukto

*frukt/o

 1. [BOTANIKO] Organo de la angiospermoj, devenanta el la maturiĝo de la karpeloj de unu aŭ pluraj floroj, iufoje ankaŭ kune kun aliaj partoj de la floro aŭ eĉ de aliaj organoj: seka, karna frukto; fruktoj tre diversas laŭ deveno (simpla, plurobla, kunmeta frukto; ŝajnfrukto ) kaj laŭ firmeco kaj dehisko (akeneca, kapsuleca, bereca, drupeca frukto). [VIDU] fruktokorpo.
 1. [KOMUNUZO] Tiu organo de la arbospecioj (fruktarboj), ĉe kiuj ĝi estas manĝebla: maturaj, fruaj fruktoj; sekigitaj fruktoj; surtabligi la fruktojn (en fino de la manĝo); la malpermesita frukto (Genezo III); Eva deŝiris la frukton de la sciado (Z); frukto malpermesita estas plej bongusta (Z); laŭ la frukto oni arbon ekkonas (Z); ne falas frukto malproksime de l' arbo (Z) ( [VIDU] boji). [VIDU] fruktobutiko, fruktokultivo, fruktotenejo, fruktovendisto.
 1. (analoge) ĉiu produkto de la tero aŭ de vivantaj estaĵoj: la fruktojn de via tero ekposedos la insektoj (X); benita estos la frukto de via ventro kaj la frukto de via tero kaj la frukto de via bruto (X); la unua frukto de lia forto (X) (unuenaskito); (f) frukto de l' imago (Z).
 1. Profita rezulto, produktita de io: li havas la konscion, ke la fruktoj de lia laboro neniam pereos (Z); mi fordonis al H. por ĉiam ĉiujn fruktojn, kiujn mi havis la rajton esperi por miaj laboroj kaj suferoj (Z); tio estas frukto de lia unuatempa verkado; mia opinio estas nur frukto de 19-jara sperto (Z); lernado sen fruktoj ne restas (Z); se iam venos tiu feliĉa tempo, ĝi estos la frukto de la konstanta kaj senlaca laborado (Z).
  krono, prezo, rekompenco, rento.
 • akeneca frukto
  [BOTANIKO] Frukto seka, nedehiska; ekz. akeno, kariopso.
 • bereca frukto
  [BOTANIKO] Frukto karna, kun semoj ne entenataj de kerno; ekz. bero, peponedo.
 • drupeca frukto
  [BOTANIKO] Frukto karna, kun semoj entenataj de unu aŭ pluraj kernoj; ekz. drupo.
 • kapsuleca frukto
  [BOTANIKO] Frukto seka, dehiska; ekz. kapsulo, foliklo, guŝo.
 • kompleksa frukto
  [BOTANIKO] ŝajnfrukto.
 • kunmeta frukto, plurobla frukto
  [BOTANIKO] Frukto, devenanta el unu floro kun pluraj liberaj karpeloj; ekz. plurakenoj, plurdrupetoj de rubuso.
 • simpla frukto
  [BOTANIKO] Frukto, devenanta el unu floro unukarpela aŭ kun pluraj kuniĝintaj karpeloj; ekz. guŝo, simpla bero, simpla akeno.
 • frukta
  1. Produktanta fruktojn: frukta arbo (Z), ĝardeno (Z).
  1. (Z) Fruktodona.
 • frukti (ntr)
  1. Doni fruktojn aŭ idojn: ĉiuj bestoj moviĝu sur la tero kaj fruktu (X); la Izraelidoj fruktis kaj diskreskis (X).
  1. (f) Doni profitan rezulton: mia plano estas tia, kaj mi esperas, ke ĝi bone fruktos (Z).
   prosperi, sukcesi, flori.
 • fruktaĵo
  [KUIRARTO] Manĝaĵo farita el fruktoj.
  kaĉo, kompoto, konfitaĵo, ŝorbeto.
 • fruktejo
  Fruktoĝardeno.
 • fruktero
  [BOTANIKO] ĉiu frukteto, kiel parto de plurobla aŭ kunmeta frukto.
 • fruktigi
  Fari multafrukta: li diris al mi: mi fruktigos vin kaj multigos vin (X).
  fekundigi.
 • fruktujo
  Plado aŭ vazo por surtabligi fruktojn.
 • fruktarbo
  Arbo produktanta manĝeblajn fruktojn, ekz. pomujo, oranĝujo, figujo.
 • fruktodona
  Tia, ke ĝi donas multe da fruktoj: fruktodona tero (B), arbo (B); (f) por ke la diskutado estu trankvila, matura kaj fruktodona (Z).
 • fruktogusta
  Tia, ke oni sentas ian guston de frukto: fruktogusta vino, brando.
 • fruktologo
  Specialisto pri fruktologio.
 • fruktologio
  Fruktoscienco, branĉo de la plantanatomio speciale pri la strukturo de fruktoj kaj semoj.
 • fruktozo
  [KEMIO] Sukero, ketoheksozo, C6H12O5, izomero de glukozo, troviĝanta i.a. en dolĉaj fruktoj kaj mielo.
 • fruktoporta
  Tia, ke ĝi donas fruktojn: li posedas multe da tero kaj tre fruktoporta (Z); via edzino estas kiel fruktoporta vinberbranĉo (X); energia kaj fruktoporta laborado (Z); ne ĉia gazeta artikolo estas egale fruktoporta (Z); la plej grandaj teoriaj laŭdoj ne efikas tiel fruktoporte, kiel la rakontoj pri sukcesoj (Z); fruktoportado estas beno (Z).
 • fruktoriĉa
  Donanta grandan kvanton da fruktoj: verda, hela, fruktoriĉa olivarbo (X); estos fruktoriĉa jaro (Z).
 • pseŭdofrukto
  [BOTANIKO] ŝajnfrukto.
 • senfrukta
  1. Ne portanta fruktojn: Saraj estis senfrukta kaj ne havis infanon (X); la tero estas senfrukta (X); senfruktiĝos viaj olivarboj (X); li ne senfruktigu al vi la vinberbranĉojn (X).
  1. Vana: senfruktaj provoj (Z).
 • senfruktulo
  Homo sen infano: ne estos inter vi senfruktulo aŭ senfruktulino (X).
 • askofrukto
  [BOTANIKO] Askujo.
 • bazidifrukto
  [BOTANIKO] Bazidiujo.
 • kernofrukto
  Drupo.
 • marfruktoj
  [KUIRARTO] (metafore laŭ frukto 3) Diversaj manĝeblaj maraj moluskoj kaj krustuloj.
 • ŝajnfrukto
  [BOTANIKO] Frukto, devenanta el la kuniĝo de la karpeloj de unu (simpla ŝajnfrukto) aŭ pluraj (kunmeta ŝajnfrukto) floroj kun aliaj organoj (i.a. kaliko, korolo, receptaklo), kiuj konsistigas gravan parton de la frukto; ekz. ananaso (kunmeta ŝajnfrukto), frago, pomo (simplaj ŝajnfruktoj). SIN. pseŭdofrukto.
 • sporofrukto
  [BOTANIKO] Sporujo de la miksomikotoj.

  frukto


  Esprimoj

  Eva deŝiris la frukton de la sciado.
  Frukto malpermesita est s plej bongusta.
  Ne falas frukto malproksime del'arbo.
  Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  frukto, , , frukto, , frukto, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , frukto, , frukto, , , frukto, , , , frukto, , , , frukto, ,

  Partoj de frukto

  dehiskaj fruktoj:
  nedehiskaj fruktoj:

  Fruktoj

  abrikoto
  akvomelono
  arakido
  avelo
  banano
  bero
  cidonio
  citrono
  ĉerizo
  daktilo
  figo
  frago
  frambo
  frakseno
  granato
  grio
  groso
  izo
  juglando
  kariopso
  kaŝtano
  kokoso
  korilo
  kukurbo
  melongeno
  melono
  merizo
  migdalo
  mirtelo
  oksikoko
  olivo
  oranĝo
  pampelmuso
  persiko
  piro
  pistako
  pomo
  pruno
  ribo
  rozo
  rubuso
  ulmo
  vakcinio
  vinbero

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  angiospermoj
  floro
  interezo
  karpeloj
  krono
  profito
  rekompenco
  rento

  akeneca
  bereca
  dehiska
  drupeca
  firma
  frua
  kapsuleca
  matura
  seka
  sekigita

  Ankaŭ vidu:

  arbo
  buŝo.
  deserto.
  floro
  folio
  gusta.
  legomo.
  manĝi.
  menuo.
  planto
  restoracio.
  spicaĵo.
  trinki.

  Bildvortaro

  202 : Sudlandaj fruktoj
  202-01 : daktilpalmo
  202-02 : fruktoporta palmo; fruktanta palmo
  202-03 : palmfolio
  202-04 : maskla florspadiko
  202-05 : maskla floro
  202-06 : femala florspadiko
  202-07 : femala floro
  202-08 : branĉeto kun fruktaro
  202-09 : daktilo
  202-10 : daktilkerno (semero)
  202-11 : figarbo
  202-12 : branĉeto kun ŝajnfruktoj
  202-13 : figo kun semeroj [laŭlonga sekco]
  202-14 : femala floro
  202-15 : maskla floro
  202-16 : granatarbo; granatpuniko
  202-17 : florbranĉeto
  202-18 : floro [laŭlonga sekco, sen korolo]
  202-19 : frukto (granato)
  202-20 : semero (kerno) [laŭlonga sekco]
  202-21 : semero (kversekco]
  202-22 : embrio
  202-23 : citronarbo; simile: limono, mandarino, oranĝo, pampelmuso, grapfrukto
  202-24 : florbranĉeto
  202-25 : oranĝofloro
  202-26 : frukto
  202-27 : oranĝo [kversekco]
  202-28 : bananujo; pizangujo
  202-29 : folikrono
  202-30 : ŝajntrunko formita el foliingoj
  202-31 : infloresko kun junaj fruktoj
  202-32 : fruktaro
  202-33 : banano
  202-34 : bananfloro
  202-35 : bananfolio [skema desegno]
  202-36 : migdalarbo
  202-37 : florbranĉeto
  202-38 : fruktobranĉeto
  202-39 : frukto (verda migdalo)
  202-40 : drupo (migdalo) kun kerno (amando)
  202-41 : karobarbo
  202-42 : branĉeto kun femalaj floroj
  202-43 : femala floro
  202-44 : maskla floro
  202-45 : frukto (guŝo)
  202-46 : guŝo [kversekco]
  202-47 : semero
  202-48 : maronarbo
  202-49 : florbranĉeto
  202-50 : femala infloresko
  202-51 : maskla floro
  202-52 : kupulo kun semeroj (maronoj)
  202-53 : bertoletio; brazilnuksarbo
  202-54 : florbranĉeto
  202-55 : folio
  202-56 : floro [de supre]
  202-57 : floro [laŭlonga sekco]
  202-58 : malfermita kapsulo kun semeroj
  202-59 : brazila nukso [kversekco]
  202-60 : nukso [laŭlonga sekco]
  202-61 : ananasplanto; ananasujo
  202-62 : ŝajnfrukto kun folikrono
  202-63 : florspiko
  202-64 : ananasfloro
  202-65 : floro [laŭlonga sekco]


  211-33 -64 : kernetfruktaj plantoj
  211-34 : pirujo, pirarbo vario: sovaĝa pirarbo
  211-35 : floranta pirujbranĉo
  211-36 : piro [laŭlonga sekco]
  211-37 : pirotigo
  211-38 : fruktokarno, pulpo
  211-39 : kernetujo
  211-40 : pirkerneto (semo)
  211-41 : pirfloro
  211-42 : ovolo
  211-43 : ovario
  211-44 : stigmo
  211-45 : stiluso
  211-46 : petalo, florfolio
  211-47 : sepalo
  211-48 : stameno (antero)
  211-49 : cidoniujo, cidoniarbo
  211-50 : cidonifolio
  211-51 : stipulo
  211-52 : pomcidonio [laŭlonga sekco]
  211-53 : pircidonio
  211-54 : pomujo, pomarbo vario: sovaĝa pomarbo
  211-55 : floranta pomujbranĉo
  211-56 : folio de pomarbo
  211-57 : pomfloro
  211-58 : velkinta floro
  211-59 : pomo [laŭlonga sekco]
  211-60 : pomhaŭto
  211-61 : pulpo, fruktokerno
  211-62 : kernetujo (semujo)
  211-63 : pomkerneto (fruktokerno)
  211-64 : pomtigo
  211-65 : pomtortriko, pomtordulo
  211-66 : manĝtuneleto
  211-67 : raŭpo de pomtordulo
  211-68 : raŭpotruo


  Iel rilatitaj:

  abrikotx agrikulturx ailantx akaĵux akenx ananasx angiospermx arakidx arbx avelx avokadx azarolx aŝarx bananx barbadenx berx bigaradx buŝx cidonix citronx daktilx dehiskx desertx donx drupx fendx figx firmx florx foliklx folix fragx fraksenx frambx frux granatx grenx grix grosx gustx guŝx interezx izx juglandx kapsulx kariopsx karpelx kaŝtanx kernx kokosx korilx korpx kovrx kronx kuirx kukurbx kulturx legomx likvx manĝx maturx melongenx melonx menux merizx migdalx mirtelx nuksx oksikokx olivx oranĝx pampelmusx persikx pirx pistakx plantx pomx portx profitx prunx rekompencx rentx restoracix ribx rozx rubusx sekx silikvx spicaĵx spicx sporx sukerx trinkx ulmx vakcinix vendx viandx vinx ĉerimolix ĉerizx ĝardenx