laburno

laburn/o

[BOTANIKO] G. (Laburnum el fabacoj) de falfoliaj, venenaj trunkarbustoj kaj arbetoj kun trifolieraj folioj kaj kun flavaj floroj en longaj, maturstadie pendaj grapoloj; 2 sp-oj el EŇ≠ropo, pororname kultivataj. SIN. orpluvo.

laburno


Iel rilatitaj:

arbx