magnolio

magnoli/o

[BOTANIKO] G. (Magnolia el magnoliacoj) de monoikaj, daŭra- aŭ fal-foliaj arboj kaj trunkarbustoj kun grandaj integraj, ofte ledecaj folioj, kun grandaj, unuopaj, blankaj, rozaj aŭ purpuraj, ofte odoraj floroj kaj kun fruktoj el helicaranĝaj folikloj po pluraj aŭ multaj; ĉ. 100 sp-oj el SE Azio kaj N kaj tropika Ameriko, multaj pororname kultivataj, kelkaj kun ŝelo medicine uzata.
tuliparbo.
 • magnoli (o)fitoj
  Filumo (Magnoliophyta) el semplantoj. SIN. angiospermoj.
 • magnoliopsidoj
  Klaso (Magnoliopsida) el angiospermoj. SIN. dukotiledonoj.

  magnolio


  Iel rilatitaj:

  arbx