kulturi

kultur/i (tr) (1)

 1. Prilabori (teron aŭ akvon), por produkti vegetaĵojn: kulturi agron, ĝardenon, akvon.
  bredi.
 1. (evi) = kulturi.
 1. Perfektigi la spiritan evoluon de homo per racia edukado: la Helenoj estis frutempe kultivataj de fremduloj el Kreto kaj Egiptujo; alte kulturita nacio (B); klasike kulturita verkisto; gentlingvaj kultivejoj (Z).
  civilizi, klerigi.
 1. [SOCIOLOGIO] Sociigi, internigi sociajn normojn de ia komunumo.
 • kulturo (1)
  1. Ago kulturi.
  1. (evi) = kultivado.
  1. [MEDICINO] Aplikado de speciala traktado, por favori la fizikan evoluon: korpa kulturo (gimnastiko, korpflegado ktp).
   sporto.
  1. . La kolektiva neheredita sciaro (tradicioj, kutimaj ag- kaj pens-manieroj ks), amasigita, konservita kaj transdonita de ĉiu el la diversaj homaj grupoj (emaj, religiaj, sociaj k.a.) aŭ de la tuta homaro: kulturo estas sento de komuneco, kiu baziĝas sur tradicio reala aŭ kreita kaj esprimiĝas pere de produktoj spiritaj kaj artaj, inter kiuj la lingvo ludas gravan rolon (A); la naturaj kapabloj disvolviĝas per kulturo; la antikva, kristana, humanisma, socialisma kulturo; por ke ĉiuj dezirantoj povu ĉerpi kulturon (Z); kiam la nigruloj atingos potencan gradon de kulturo (Z); la celoj de neŭtrale-homa kulturo (Z).

  RIM. 'kulturo' estas precipe spirita, 'civilizo' estas ankaŭ materia; 'kulturo' postulas komprenon pri belartoj ks, 'civilizo' postulas krome la mildiĝon de la sociaj rilatoj, krom la teknika perfektiĝo de la vivrimedoj.
 • kulturado
  Agado kulturi (povas aplikiĝi al kulturo 1, 2, 3).
 • kultura
  1. Havanta kulturon 4: la nuntempaj kulturaj popoloj (Z); kultura urbo (Z); uzi inter si la plej kulturan lingvon (Z).
  1. Celanta disvolvi kaj propagandi apartajn formojn de kulturo 4: kulturaj institucioj (Z); kulturaj rilatoj; kultura revolucio.
 • senkultura
  Ne konanta kulturon: senkultura krudulo, tribo.
 • senkulturejo
  Parto de grundo, kiun oni lasas sen kulturado dum kelka tempo por ke ĝi ripozu.
  novalo.
 • agrokulturo
  Kulturo de la tero, de la kampoj: la agrokulturo estas la bazo de nia tuta vivo.
  agrikulturo, hortikulturo.
 • akvokulturo
  Kulturo de akvo por kreskigi aŭ multobligi plantojn aŭ bestojn.
 • arbarkulturo (evi) = arbarkultivo.
 • ĝardenkulturo
  Hortikulturo.
 • motorkulturo
  Kulturo de grundo per motorprovizitaj maŝinoj.
  kombajno.
 • terkulturo
  Kulturo de tero.
 • terkulturisto
  Tiu, kies metio estas kulturado de tero.

  kulturi


  Esprimoj

  Kulturo estas ĉefe spirita, civilizo estas ankaŭ materia.
  Kulturo postulas komprenon kaj senton pri belartoj, beletristiko ktp, sed civilizo postulas krome la mildiĝon de la sociaj rilatoj kaj la teknikan perfektiĝon de la vivrimedoj.
  La Grekoj estis frue kulturataj de reĝoj kaj kolonianoj venintaj el Egiptujo.
  La ekstrema limo de la vinberkulturo, de vitkultivado.
  La naturaj kapabloj disvolviĝas per kulturo.
  Li daŭre partoprenis en la sveda kultura vivo.
  Ni kulturu la Zamenhofan spiriton.
  Ĉiu kulturo havas sian kontraŭkulturon, ĉu ne?

  Kelkaj kunmetaĵoj

  agrokulturo, akvokulturo, arbarkulturo,kultura,kulturado,kulturi,kulturo, kulturpalaco, motorkulturo,senkultura,senkulturejo, silvikulturo, terkulturisto, terkulturo, ĝardenkulturo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  agrikulturo
  agronomío
  arbokulturo
  bredado de besto
  hortikulturejo
  hortikulturo
  kreskigo de plantoj
  prilaborado de tero

  agrikultura maŝino
  draŝilo
  erpilo
  falĉilo
  fojnmaŝino
  kombilo
  pioĉo
  plugilo
  plugilo
  plugpioĉo
  rastilo
  rulo
  sarkileto
  semmaŝino
  senbarbigilo
  serpo
  surplugilo
  terpecigilo
  traktoro : veturilo kun motoro por trenado de ŝarĝveturiloj aŭ kampokulturaj maŝinoj
  ŝovelilo
  ŝpato

  abelisto
  agrikulturisto
  agronomo
  bredisto
  farmisto
  felaho
  hortikulturisto
  kamparano
  kultivisto
  muĵiko
  plantisto
  plugisto
  rikoltisto
  semisto
  terkulturisto

  agrikultura
  agronomia
  fruktodona
  regenera
  virga : tero neniam kulturita

  abelbredi
  akvumi : doni akvon al planto, al kulturata tero (akv/um/i)
  alterni
  amendi
  bati
  bredi
  civilizi
  deprikli
  dreni
  ekspluati
  enmeti
  erpi
  falĉi
  farmi : dum difinita aŭ nedifinita tempo lui teron aŭ bienon, por ĝin uzi por kulturi ĝin je propra risko kaj profito
  flegi
  grundoplibonigi
  kalkumi
  klerigi
  konstrui
  kultivalterni
  kultivi
  kulturebligi
  kulturi : prilabori (teron) por bone kreskigi utilajn plantojn
  marni
  mastrumi
  plugi
  plugpioĉi
  prisemi
  prizorgi
  rikolti
  rotacii la plantojn
  sarki
  sekigi
  semi
  senherbigi
  sterki
  draŝi
  dreni
  irigacii
  kreskigi
  rikolti
  semi
  terkulturi
  ŝtopi
  zorgi

  grundo
  guano
  herbejo
  humo
  humtero
  kampo
  novalo (nekulturata, ripozanta plugtero)
  limono
  mulĉo
  ĝardeno
  sterko : bestaj ekskrementoj (miksitaj kun pajlo), uzataj por plibonigi kulturatan teron
  sterkopulvoro
  sulko
  tereno
  tero

  cerealoj
  farmobieno
  fojnejo
  furaĝo
  grajno
  intensa
  kanaleto
  legomoj
  paŝtejo
  plugejo
  sembedo
  vegetaĵo

  antikva, kristana, eŭropa kulturo
  arto
  bel- arto, teatraĵoj, literaturo, konstru-arto
  civilizi
  klerigi
  kulturo : ĉio, kio ne estas naturo; kiel homoj rilatas al sia ĉirkaŭaĵo kaj ŝanĝas ĝin
  kulturpalaco
  metioj kaj industrio kaj la iloj uzataj
  organizado de kaj vivado en socio, kun normoj kaj kutimoj kaj la lingvoj uzataj

  nekulturita
  kruda
  sovaĝa

  Ankaŭ vidu:

  bedo, botaniko. floro. labori. prepari. printempo. regiono. vino. vito.

  Iel rilatitaj:

  abelx agrikulturx agronomix agronomx agrx akvon akvx alternx amendx antikvx arbx artx bacilx barbarx barbx batx bedx bestx bienalx bienx botanikx bredx cerealx civilizacix civilizx delikatx draŝx drenx edukx ekskrementx ekspluatx erpx eŭropx falĉx farmx felahx flegx florx fojnx fruktx furaĝx generx grajnx grundx guanx herbx hortikulturx humx intensx irigacix kalkx kamparx kampx kanalx klerx kombx konstrux kreskigx kreskx kristanx krudx kultivx kulturx kutimx laborx legomx limonx lingvx marnx mastrx maŝinx metix metx motorx mulĉx muĵikx normx novalx palacx paŝtx pioĉx plantojn plantx plugx preparx priklx printempx rastx regionx rikoltx ripozx rotacix rulx sarkx sekx semx serpx silvikulturx sovaĝx sterkx studx sulkx terenx terx traktorx vegetx vinx virgx vitx zorgx ĝardenx ŝovelx ŝpatx ŝtopx